Jaká je vaše současná sezona?

Z našeho pohledu velmi dobrá, můžeme ji nazvat skoro hektickou, a to s ohledem na počet pořádaných aukcí a množství materiálu, který je v nich nabízen. Na trh se dostalo několik větších sbírek a tím vznikla opravdu velká nabídka materiálu z oblasti filatelie.

Kdo jsou vaši kupci?

Můžeme je rozdělit do několika skupin. Na ty, kteří nakupují větší objemy levnějších a středních známek většinou ve sbírkách, které pak zpracovávají, část materiálu si zařadí do svých sbírek a zbytek vrátí do prodeje. Další skupinou jsou sběratelé, kteří kupují jen jednotlivé známky, které jim do jejich sbírek chybí. Poslední skupinou jsou pokročilejší a movitější sběratelé a investoři, kteří se zaměřují na dražší jednotlivé kusy, které jim ve sbírkách chybí. Tato skupina si také často koupí investičně známku z období, které zatím nesbírá, ale známka se jim líbí.

Zájem o známky odstartoval covid. Roste stále poptávka?

Covid rozšířil sběratelské řady zejména o silnější sběratele. Jejich zájem dosud nepominul, u mnohých se naopak ještě zvýšil. Na všech aukcích se objeví nový sběratel, který se snaží ochránit svoje uspořené peníze, ale množství nových sběratelů, kteří by na každé aukci nechávali částky v rozmezí sto až pět set tisíc korun, není takové jako v době covidové.

Stávají se známky stále více investicí?

Investicím do poštovních známek hodně pomáhá současná vysoká úroveň inflace i skutečnost, že střední třída dosahuje zajímavých příjmů a část těchto peněz ukládá do známek, starožitností nebo obrazů.

Z poslední doby známe několik případů, kdy sběratel potřeboval vyšší finanční částku, například na stavbu domu či na podporu svého podnikání, prodal svoji sbírku a zjistil, že vložené finanční prostředky z posledních řekněme šesti let se mu vrátily se zajímavým ziskem.

Investice do umění

Stáhněte si přílohu v PDF

Stále u nás v prodeji dominují známky z první republiky?

Nejoblíbenějším obdobím jsou známky první republiky, ale v poslední době stoupá i zájem o položky z období druhé republiky, kde mnoho exemplářů šplhá k hodnotám sto až tři sta tisíc korun. Občas se na našich aukcích prodají i zajímavé a dražší položky ze zahraniční provenience. O tyto typy známek se ale spíše zajímají sběratelé než investoři. Mnozí z nich, i když se převážně zaměřují na známky domácí provenience, si totiž začínají plnit klukovská přání a nakupují známky, které v době jejich mládí byly nad jejich finanční možnosti – klasické evropské známky a známky anglických, německých a francouzských kolonií.

V listopadu budete pořádat aukci v Obecním domě. Na jaké zajímavé exempláře se mohou sběratelé a investoři těšit?

Pro sálovou aukci konanou 5. listopadu nám byly svěřeny na rozprodej zcela mimořádné položky z období první republiky. Touto aukcí navážeme na naši červnovou sálovou aukci, která se konala v Bratislavě a na které se nám podařilo vydražit položku s nejvyšší vyvolávací cenou jeden milion korun za více než 2,2 milionu korun. Situace se pravděpodobně bude opakovat i v Praze, kde aktuálně nabízíme tři známky s vyvolávací cenou kolem jednoho milionu korun. Nejvýznamnější z nich je meziarší Křivoklát. V aukci nabídneme dalších přibližně šest set položek, mezi kterými budou dominovat známky s vyvolávacími cenami v řádu desítek tisíců. Jak ukazují naše předešlé aukce, právě tyto známky jsou sběratelsky nejzajímavější a jejich vyvolávací ceny se i několikrát násobí.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Investice do umění.