BorsodChem MCHZ dodává na trh široké spektrum organických i anorganických surovin, které nachází uplatnění nejen u výrobců polyuretanových, pryžových, farmaceutických, zemědělských a potravinářských výrobků, ale také v oblasti úpravy vody. 

Nosnými produkty jsou v současné době především anilin a cyklohexylamin, jejichž výroba zde probíhá prakticky již od roku 1962. V roce 1985 byl uveden do provozu tzv. anilinový blok, na který navázala intenzifikace výroby cyklohexylaminu a následně, v roce 1992, byla spuštěna i výrobní jednotka speciálních aminů. Později došlo i k výstavbě dvou modernizovaných hydrogenačních linek pro výrobu anilinu. V současné době však kapacita stávajících výrobních jednotek cyklohexylaminu a dicyklohexylaminu přestala být dostatečná, a proto bylo rozhodnuto o jejím výrazném navýšení. V prvním případě se jednalo o vybudování nové jednotky pro výrobu cyklohexylaminu, v druhém o úpravu stávající jednotky pro výrobu dicyklohexylaminu. Inovaci výroby pak společnost podpořila využitím svého jedinečného know‑how.

„Tuto pro nás velmi významnou investiční akci jsme realizovali částečně z dotace Evropského fondu pro regionální rozvoj, konkrétně z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, kterou jsme obdrželi prostřednictvím ministerstva průmyslu a obchodu,“ přibližuje okolnosti realizace Libor Dluhoš, manažer výrobně‑obchodní jednotky a zástupce jednatele společnosti BorsodChem MCHZ. „Zároveň jsme však museli splnit i řadu náročných podmínek, abychom na dotaci dosáhli. První podmínkou bylo výrazné zvýšení kvality u obou produktů, což se podařilo prokázat jak v průběhu výkonového testu, tak následně i v běžném provozu. Druhou podmínkou pak byla inovace procesu výroby. Zde se nám podařilo dosáhnout významných úspor elektrické energie a tepla,“ dodal Dluhoš.

Na projektu rozšíření kapacity výroby začala chemička pracovat již v roce 2018, kdy byla zahájena příprava projektové dokumentace. Vlastní realizace započala v létě roku 2021, přičemž proběhla ve dvou fázích. V rámci té první byla vybudována nová jednotka pro výrobu cyklohexylaminu, která byla spuštěna v závěru roku 2022. Následně, v rámci druhé, došlo k úpravě stávající jednotky pro výrobu DCHA, která byla uvedena do provozu počátkem druhé poloviny roku 2023.

„Po spuštění těchto jednotek se nám podařilo produkci obou nosných produktů firmy významně zvýšit. V případě cyklohexylaminu jsme zvýšili výrobu z původních 25 000 tun ročně na 60 000 tun. U dicyklohexylaminu došlo k navýšení výroby z 5000 tun na 10 000 tun ročně,“ uvedl Libor Dluhoš.

Jako jeden z významných světových výrobců aminů, a to zejména anilinu, cyklohexylaminu, dicyklohexylaminu a řady speciálních aminů, vyváží BorsodChem MCHZ většinu produkce těchto látek do celého světa.

EU-CZ

Název projektu:
INOVACE A ROZŠÍŘENÍ VÝROBY CHA/DCHA VE SPOLEČNOSTI BORSODCHEM
Registrační číslo projektu:
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_318/0023721
Příjemce podpory:
BorsodChem MCHZ, s.r.o.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pod záštitou ministerstva průmyslu a obchodu.

Článek vznikl ve spolupráci s BorsodChem MCHZ.
Text nevyjadřuje názor redakce.

Text nevyjadřuje názor redakce