Stále přísnější regulační požadavky staví průmyslové podniky před výzvu, jak plynule a přehledně sledovat uhlíkovou stopu jednotlivých výrobků. Za tímto účelem vyvinul Siemens otevřenou platformu, která umožní jednotlivým výrobcům, dodavatelům i zákazníkům výměnu spolehlivých údajů o emisích uhlíku spojených s jejich výrobky. Na základě těchto dat se pak zákazník i spotřebitel může rozhodovat o výběru konkrétního zboží nebo služby. „Náš systém je unikátní v tom, že dokáže měřit uhlíkovou stopu každého jednotlivého výrobku. Zohledňuje konkrétní vstupy do takové míry jako například sluneční svit v okamžiku výroby. Zásadně se tím liší od doposud běžně používaných statistických metod. Ty jsou postavené na výpočtu uhlíkové stopy za určité období a pak zprůměrovány na jednotlivý výrobek. Může tak docházet ke značným nepřesnostem,“ vysvětluje Tomáš Froněk.

Systém SiGreen naopak zachytí i drobné odchylky, kdy některý z dodavatelů využívá větší porci CO2 neutrálních materiálů nebo v určitou denní dobu čerpá větší podíl obnovitelných zdrojů. S okamžitým efektem se propíše také každá jednotlivá změna ve výrobním procesu. Systém na základě dodaných vstupních dat obratem vypočítá uhlíkovou stopu na výrobek s konkrétním výrobním číslem. Díky tomu může pomoci výrobcům přiblížit se k cíli, kterým je dekarbonizace a uhlíkově neutrální průmysl.

„Software funguje na principu blockchainu. Jednotliví dodavatelé se přihlásí do systému, který pak na základě poskytnutých dat vypočítá uhlíkovou stopu jejich produkce. Ta je pak snadno dohledatelná pro každého odběratele v rámci dodavatelského řetězce. Odpadá tak přeposílání informací a certifikátů e‑mailem a jejich ruční vkládání do systému. Znamená to výrazné zjednodušení a zároveň významný krok směrem k transparentnosti,“ říká Froněk.

Odhalí významné znečišťovatele

Systém díky tomu umožňuje také snadné monitorování bodů, ve kterých vzniká nejvíce emisí. „Odběratel rychle odhalí, která část jeho dodavatelského řetězce zanechává na jeho výrobku nejcitelnější uhlíkovou stopu. To mu dává prostor tlačit na daného subdodavatele, aby dekarbonizoval svou produkci a redukoval tak emise pro všechny další články řetězce. Také se může rozhodnout daného dodavatele nahradit jiným,“ upozorňuje Froněk.

Podle něho vzniká velká část emisí během dopravy. Transparentní a přehledná data tak mohou vést výrobce k přehodnocení dodavatelů, od kterých odebírají materiál a součástky, k jejich přiblížení vlastnímu provozu nebo využití dodavatelů s nižší uhlíkovou stopou. Další z možností je pak změna způsobu přepravy a přechod například z letecké dopravy na lodní. I rejdařům se nabízí možnosti, jak své emise zredukovat – od snížení rychlosti lodí přes kompenzace emisí uhlíku jinými způsoby až po elektrifikaci přístavů a lodní dopravy.

„To vidíme například v Norsku. Příbřežní doprava tam už dnes provozuje lodě na elektrický pohon. Než se zboží vyloží a naloží nové, loď se v doku dobije a může absolvovat další plavbu. Rejdaři si toto uvědomují díky detailnímu sledování svých provozů a odběratelé pak díky transparentnímu reportingu,“ konstatuje Tomáš Froněk.

Založeno na blockchainu

Siemens poskytuje software SiGreen jako službu, klient neřeší žádné instalace ani implementaci. Systém dnes běží na zabezpečeném serveru v Kolíně nad Rýnem v Německu. Data jsou tedy v režimu ochrany a správy, který nařizuje Evropská unie, dá se tedy říct, že jde o nejvyšší dosažitelnou ochranu. Od roku 2024 se počítá s přechodem do distribuovaného režimu a bude možná instalace přímo na serveru klienta. Celá technologie je postavená na blockchainu, tedy distribuované decentralizované databázi, kvůli transparentnosti, důvěrnosti a neměnnosti dat.

„Výhodné je napojení na náš systém měření Simatic Energy Manager Pro. Ten sleduje a měří především energie a zásobuje SiGreen potřebnými daty,“ myslí si Froněk.

Díky výměně dat v rámci důvěryhodného dodavatelského řetězce si všichni zapojení partneři zachovávají plnou kontrolu nad svými daty. Každý účastník si podle vlastního posouzení určuje, kdo bude mít k jeho datům přístup. Je možné nastavit režim maximálního utajení, anebo nechat data viditelná veřejně. To je klíčové pro auditovatelnost. „Výrobce tím vysílá do světa jasný signál, že je transparentní. Je to jeden z nejzajímavějších parametrů tohoto systému,“ uvádí Froněk a dodává: „Navíc v okamžiku, kdy udělá výrobce jakoukoliv změnu, například místo šedé energie začne nakupovat zelenou, propíše se to do systému a je to viditelné celému řetězci. Odpadá tedy pracné obesílání odběratelů s informací o změně ve vyprodukované uhlíkové stopě. To představuje vítané snížení administrativní zátěže.“

Klíčové je přitom zabezpečení dat, které se řídí jurisdikcí Evropské unie. Ověřené přihlašovací údaje, zajišťované důvěryhodnými třetími stranami, se vyměňují prostřednictvím distribuovaného registru. Díky tomu lze poskytnuté údaje ověřit a provést spolehlivou agregaci celkové uhlíkové stopy výrobku v rámci celého dodavatelského řetězce. Aniž by byla ohrožena důvěrná povaha jednotlivých vzájemných vztahů.

Kde se uplatní?

Vývojáři očekávají, že software díky své transparentnosti najde jako první uplatnění v provozech, které odebírají subdodávky od tisíců dodavatelů. Manuální zpracování dat je v takovém případě nemožné. „Očekáváme, že se bude jednat o podniky z oblasti chemického průmyslu, automobilové nebo elektrotechnické výroby. Situace každé firmy je jedinečná a každý řeší jiný problém. Díky flexibilitě řešení SiGreen se lze zaměřit na vlastní emise, emise z jednotlivých částí provozu nebo emise jednotlivých dodavatelů, které se mohou velmi lišit. Výhodou je, že díky využití dynamických dat se opatření na snížení emisí zobrazí rychle a všem, kdo jsou v daném řetězci zapojeni,“ říká Martin Dietz, Senior Consultant Siemens SiGreen.

Klíčové je dnes však především přání zákazníka. Pokud odběratelé, ať už firmy, nebo koncový uživatel, budou výrobce tlačit svým výběrem do snižování emisí, zahýbe to celým průmyslem. „Vezměme si jako příklad elektrokolo. Lze předpokládat, že jeho kupující má kladný vztah k přírodě a bude ho zajímat, jakou uhlíkovou stopu výroba jeho kola zanechala. To může výrobce motivovat k tomu, aby v tomto parametru mezi sebou vzájemně soutěžili. Ve finále je to vždycky spotřebitel, kdo rozhoduje,“ konstatuje Froněk.

Včasná integrace dat sníží budoucí náklady

Příkladem konkrétního nasazení technologie SiGreen do praxe je rakouský výrobce skleněných produktů. V energeticky velmi náročném provozu je měření a vyhodnocování naprosto klíčové, protože každá, byť na první pohled malá změna může hrát významnou roli.

„Ve sklárnách tvoří největší část uhlíkové stopy vlastní emise, a proto je integrace dat skutečně klíčová. Každé sklo je jiné, takže potřebujete mít přesné údaje, jaká je uhlíková stopa konkrétního výrobku nebo šarže. A proto potřebujete integraci dat. V elektronickém průmyslu je situace podobná, i tady je potřeba integrovat data z mnoha zdrojů,“ zmiňuje Martin Dietz. Jako další příklad pilotního využití systému SiGreen uvádí nově budovaný pivovar v Brazílii, kde technologii integrují již při výstavbě výrobních linek.

Se zpřísňující se evropskou legislativou spěje průmysl do bodu, kdy se za vysokou uhlíkovou stopu bude platit. Kdo ji včas začne podrobně sledovat, a především vyhledávat potenciál pro její snížení, posiluje svou konkurenceschopnost do budoucna.

Připraveno ve spolupráci se společností Siemens

Text nevyjadřuje názor redakce.

Text nevyjadřuje názor redakce

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Ukládejte si články na později
  • Všechny články v audioverzi + playlist