Chytré technologie mění i svět svozu a likvidace odpadů. Společnost Meva, která je předním evropským výrobcem nádob na komunální a tříděný odpad, může jeho vývoj dlouhodobě pozorovat. Podle jejího generálního ředitele Vladimíra Lapihusky roste poptávka po ekologičtějších a udržitelnějších řešeních a rozšiřuje se také spektrum materiálů, které je možné efektivně recyklovat. Vznikají proto nová řešení, která tomuto trendu vycházejí vstříc.

V Česku se třídí odpad už více než čtvrt století. Jaké trendy v této oblasti pozorujete?

Inovace reagují především na rostoucí potřebu efektivnějšího a ekologičtějšího zpracování odpadů. Kromě sběru plastů, papíru, skla a kovů se stále více separuje bioodpad, kuchyňský olej či elektronická zařízení. Dalším trendem je digitalizace a využití chytrých technologií. Inteligentní systémy pro správu odpadů pomáhají občanům lépe třídit a minimalizovat množství odpadu, který končí na skládkách. Příklady zahrnují aplikace, které ukazují, kam co patří nebo kdy jsou odpadky vyváženy. Dalším trendem je tzv. zero waste a minimalizace odpadu, což je snaha o snížení množství odpadu na jeho zdroji, například pomocí opakovaně použitelných obalů nebo výrobků navržených pro delší životnost.

Kde máme v třídění odpadu jako Češi rezervy?

U nás je systém třídění odpadu poměrně dobře rozvinutý, ale stále existují oblasti, kde by se dala situace zlepšit. Ačkoliv se dělá mnoho ve směru osvěty a vzdělávání, stále je důležité zvyšovat povědomí mezi občany o důležitosti správného třídění odpadů. Zvýšená informovanost může vést k efektivnějšímu třídění a zmenšení kontaminace recyklovatelných materiálů. Rozšíření a modernizace infrastruktury pro sběr a třídění odpadu mohou usnadnit přístup k třídění a zefektivnit celý proces. To zahrnuje například lepší dostupnost kontejnerů pro různé druhy odpadu v domácnostech a na veřejných místech.

Od začátku roku 2025 budou mít obce povinnost zřídit místo pro sběr nepotřebných oděvů, obuvi a bytových textilií. Jak jsme na tom s dostupností těchto kontejnerů teď?

V současné době je dostupnost těchto kontejnerů poměrně omezená ve srovnání s kontejnery pro běžnější typy odpadu, jako jsou plasty, papír nebo sklo. Často jsou umístěny u velkých obchodních center nebo na vybraných veřejných místech. Do roku 2025 by obce měly zvýšit jejich počet a zajistit jejich lepší dostupnost. Taktéž je důležité, aby byly kontejnery pravidelně vyprazdňovány a udržovány v čistotě a dobrém stavu, což může podpořit jejich častější využívání. Zároveň by mělo být posíleno informování veřejnosti o možnostech sběru textilního odpadu, jeho významu pro recyklaci a o tom, jak správně třídit oděvy a textilie, aby recyklace byla co nejúčinnější.

K čemu slouží vstupní komora pro vhazování odpadu a proč se používá právě u textilních kontejnerů?

Vstupní komora zabezpečuje obsah před přístupem nežádoucích předmětů a před škůdci. Navíc udržuje obsah v čistotě a slouží také jako prevence proti krádežím a pro omezení rizika zranění. Tento typ komory se používá u textilních kontejnerů a někdy i u jiných typů specifického odpadu, kde je potřeba zvýšená kontrola nad tím, co je do kontejneru vhozeno, a zároveň ochrana vhozeného materiálu.

O jaké typy odpadních nádob mají obce a firmy největší zájem?

Nejvíce žádané jsou kontejnery na plasty, papír, sklo, kovy, bioodpad a speciální kontejnery pro elektronický odpad nebo textil. Obce a firmy také vyhledávají nádoby, které jsou robustní, odolné vůči počasí, snadno přístupné pro všechny uživatele a vybavené moderními technologiemi, jako jsou například systémy pro sledování zaplněnosti nebo chytré čipy pro monitoring a správu odpadů. Výběr ovlivňují legislativní požadavky a cíle Evropské unie, snaha o finanční úspory a případné dotace na daný druh odpadu. U firem jde často také o tlak veřejnosti a image.

Jak funguje čipové uzavírání kontejnerů?

To je technologie, která se stále častěji používá v systémech sběru odpadů, aby se zvýšila efektivita a kontrola nad tříděním a sběrem. Systém funguje na principu identifikace a autorizace uživatelů pomocí čipových karet nebo jiných forem identifikace, což může zahrnovat RFID čipy, mobilní aplikace, nebo dokonce biometrické údaje. Uživatel přiloží kartu nebo jiné identifikátory ke čtečce na kontejneru, tím odblokuje víko nebo přístupový mechanismus a to mu umožní vhodit odpad. V nabídce Meva Smart City máme i systémy pro sledování zaplněnosti a aplikace pro správu odpadu.

Jaké jsou výhody a nevýhody podzemních nádob na tříděný odpad?

Podzemní kontejnery jsou méně viditelné a zlepšují tím estetický dojem veřejných prostor. Navíc nezabírají tolik místa na povrchu, což je výhodné zejména v hustě zastavěných městských oblastech. Odpad uložený pod zemí je méně vystavený teplotním vlivům, může to snížit produkci zápachu a rozklad odpadu. Tyto kontejnery mají také větší kapacitu než běžné nadzemní kontejnery a díky tomu nevyžadují tak časté vyvážení. Jejich instalace je ale ve srovnání s nadzemními kontejnery nákladnější. Údržba vyžaduje speciální vybavení a školený personál, což provozní náklady dál zvyšuje.

 

MEVA

  • Společnost Meva, se sídlem v Roudnici nad Labem, je uznávaným lídrem v oboru strojírenství a svou historii datuje až do roku 1898.
  • Díky své dlouhé a bohaté historii a zkušenostem se Meva etablovala jako přední výrobce a dodavatel řešení pro odpadové hospodářství, průmyslové aplikace a vybavení pro města.
  • S více než 300 zaměstnanci je klíčovým hráčem v regionu a její produkty a služby jsou žádané pro jejich kvalitu, inovativnost a spolehlivost. Meva se neustále snaží o rozvoj a zlepšování svých výrobků, aby vyhověla požadavkům a potřebám moderní společnosti.

 

To je důvod, proč jich ve městech není víc?

Je to jeden z důvodů, ale není jediný. Instalace podzemních nádob na tříděný odpad ve městech vyžaduje komplexní plánování umístění. Města musí zvážit mnoho faktorů, včetně geologických podmínek, existující infrastruktury a rozpočtových omezení. Každopádně jsem přesvědčen, že města, která se rozhodnou investovat do podzemních kontejnerů, mohou profitovat z jejich dlouhodobých výhod v oblastech estetiky, hygieny a efektivity sběru odpadů.

Jaké jsou moderní metody redukce odpadu?

Rozdělil bych to do tří hlavních fází: předcházení vzniku odpadu, optimalizace třídění a recyklace, zlepšení konečného zpracování odpadu. Každá z těchto fází vyžaduje specifické technologie, infrastrukturu a často i legislativní podporu, aby bylo možné efektivně snižovat objem odpadu a zvyšovat jeho užitnou hodnotu. Implementace těchto metod ve větším měřítku může významně přispět k udržitelnější správě odpadů a ochraně životního prostředí.

Proč má každá obec svá vlastní pravidla, které materiály třídit dohromady a které zvlášť?

Pro sběr a zpracování odpadu má každá obec různé kapacity. Zatímco některé mohou mít pokročilé třídicí zařízení, jiné se musí spolehnout na jednodušší systémy. Obce mohou stanovovat své vlastní recyklační cíle a politiky podle místních potřeb a zájmů, což zahrnuje i rozhodnutí, jaký typ třídění bude pro jejich komunitu nejvhodnější. Hodně to závisí na nákladech spojených s různými typy recyklace. Obce s menšími rozpočty logicky preferují méně komplexní systémy. Určitou roli v tom hraje i úroveň osvěty a angažovanosti obyvatel.

Je lepší mít více různých kontejnerů na každý typ odpadu, nebo odpad házet do jednoho a třídit až v pozdějších fázích svozu?

Oba přístupy mají své výhody a nevýhody. Použití více kontejnerů na každý typ odpadu podporuje vyšší kvalitu recyklovaných materiálů, nižší míru kontaminace, lepší využití recyklovaných surovin. Nevýhodou je, že toto řešení vyžaduje více místa a může být nákladnější kvůli potřebě více kontejnerů a častějšího vyvážení. Výběr nejvhodnějšího systému třídění by měl být založen na konkrétních potřebách a možnostech každé obce, s ohledem na maximální efektivitu a udržitelnost.

Jakou mají vaše odpadní nádoby životnost a jak se likvidují?

Společnost Meva, jako jeden z předních dodavatelů odpadních nádob v České republice, nabízí produkty s průměrnou životností přibližně 10–15 let, což se může lišit v závislosti na typu použitého materiálu a intenzitě užívání nádob. Životnost ovlivňují i klimatické podmínky a způsob manipulace. Správná údržba a vhodné zacházení s nádobami samozřejmě jejich životnost prodlužují. Staré plastové nádoby se dají rozdrtit a zpracovat na granulát, který se využívá k výrobě nových plastových produktů. Tento proces pomáhá snížit množství odpadu končícího na skládkách a zároveň šetří zdroje. Nabízíme nádoby a kontejnery ze stoprocentně recyklovatelných plastů pro udržení cirkulární ekonomiky. Meva samozřejmě hledá nové způsoby v implementaci udržitelnějších materiálů i v oblasti sběru odpadu. Celkově se společnost Meva a celý průmysl odpadních nádob snaží reagovat na rostoucí poptávku po ekologičtějších a udržitelnějších řešeních, což je trend, který odráží širší snahy o zelenější a udržitelnější hospodářství.

Článek vznikl ve spolupráci se společností Meva

Text nevyjadřuje názor redakce

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Ukládejte si články na později
  • Všechny články v audioverzi + playlist