Banky jsou klíčovými aktéry při přechodu na udržitelnou ekonomiku. Proč tomu tak je? Jak k udržitelnosti přistupují? A proč je to pro finanční sektor tak významné téma? Na tyto a další otázky odpovídá Petr Fiala, ředitel Trade & Export Finance, Factoringu a ESG v Raiffeisenbank.

Banky jsou v Česku jedním z lídrů tématu udržitelnosti. Jaká je jejich role? Není to v rozporu s jejich hlavní činností?

Ony hrají klíčovou roli z několika důvodů. Jednak je finanční sektor strategickým pilířem pro implementaci a vymáhání regulací týkajících se udržitelnosti. Banky ale hrají aktivní roli i ve vedení klientů k pochopení a přizpůsobení se změnám spojeným s udržitelností. Nechtějí být tedy pouze tím, kdo pravidla pomáhá vymáhat, ale spíše partnerem, který přispívá ke správnému pochopení a využití těchto změn.

Kde berou banky svoje know‑how a sebevědomí být hybatelem této změny?

Mnohé z nich jsou součástí nadnárodních skupin, které se udržitelností zabývají již delší dobu, což jim poskytuje širší pohled a porozumění, co toto téma znamená regionálně a globálně, a jaký má vliv na trhy a společnost. To pak silně ovlivňuje váhu, jakou toto téma v bankách má. Díky tomu, že u společností ze skupiny vidíme význam a rozsah změn, které udržitelnost přináší, můžeme a chceme tuto zkušenost předávat i našim klientům a naší ekonomice.

Co to konkrétně znamená ve vaší bance?

Strategie Raiffeisenbank je rozložena rovnoměrně mezi všechny pilíře E, S a G. Banka aktivně podporuje různé projekty a iniciativy v rámci udržitelného rozvoje, prostřednictvím úpisu aktiv v rámci green a sustainable bondů. Rovněž jsme aktivní v podpoře energetických koncepcí, zlepšení podmínek třídění odpadu a iniciativy spojené s digitalizací. V oblasti sociální odpovědnosti se banka zaměřuje na témata související s její činností, jako je vzdělání, například projekt Zlatka.in podporující finanční gramotnost dětí a mládeže, nebo podpora diverzity.

Jak podporujete své klienty na cestě k udržitelnosti?

Jednou z cest je vlastní dedikovaný ESG tým zaměřený na podporu firem poskytováním finančních produktů a poradenství pro udržitelné, transformační a nízkouhlíkové projekty. Kromě toho banka aktivně přistupuje ke vzdělávání klientů, poskytuje jim informace a nástroje, které jim pomohou lépe porozumět možnostem a výhodám spojeným s nízkouhlíkovými investicemi.

Další cestou je pak přenos znalostí trhu a know-how ve střední a východní Evropě, která je doménou Raiffeisenbank; to umožňuje lépe porozumět místním potřebám a příležitostem v rámci zelené tranzice. Celkově se snažíme zejména aktivně přispívat ke zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky, udržitelnému rozvoji regionu a podporovat naše klienty v dosahování jejich udržitelných cílů.

Udržitelnost v praxi

Stáhněte si přílohu v PDF

Můžete zmínit nějaký konkrétní projekt, který jde tímto směrem?

Ano. S tím souvisí náš největší závazek – dluhopisy v celkové výši 850 milionů eur emitované v tzv. udržitelném formátu. Prostředky získané emisí těchto dluhopisů jsme se zavázali investovat do „zelených“ projektů a tím máme možnost být aktivním spolutvůrcem změn směrem k udržitelnosti. Dopad těchto projektů pak měříme a zveřejňujeme v tzv. impact reportu.

Jaký je váš pohled na budoucnost bankovního sektoru v kontextu udržitelnosti a ESG?

V budoucnosti očekávám, že udržitelnost bude přirozenou součástí byznysu, tedy jeden z aspektů v rozhodovacím procesu. Banky se budou společně se svými klienty zaměřovat, „jak“ dosáhnout udržitelných cílů, nikoli pouze na „proč“.

Čekají nás v tomto směru zásadní inovace nebo změny?

Určitě. Bude probíhat posun k větší transparentnosti a přesnosti ve vyhodnocení dopadu projektů na životní prostředí a společnost. Digitalizace a umělá inteligence budou klíčovými faktory, které umožní zjednodušení a implementaci udržitelnosti do procesů. Trendy naznačují, že udržitelnost bude pevně zakotvena do bankovního sektoru, celé ekonomiky a společnosti jako nedílná a nezbytná součást jejich fungování.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Udržitelnost v praxi.

Text nevyjadřuje názor redakce

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Ukládejte si články na později
  • Všechny články v audioverzi + playlist