Dřevíčská výzva částečně uspěla

(juf)
Soupis ekonomických opatření, která by měla zlepšit nefungující hospodářství, známý pod pojmem Dřevíčská výzva, neměl na první pohled na reálný život žádný dopad. Jedenáct představitelů ekonomického a společenského života České republiky, které v březnu loňského roku materiál představilo veřejnosti, si kladlo za cíl upozornit na hlavní problémy bez jakýchkoliv politických souvislostí. Jako i většina ostatních iniciativ se i tato výzva nesetkala s pochopením ze strany politiků "koalice" ODS - ČSSD.
S více než jednoletým odstupem však lze konstatovat, že některé klíčové body obsažené ve výzvě, se začaly v praxi realizovat. "Dřevíč" totiž zejména upozorňoval na nedostatky v oblasti legislativy a soudnictví, za nutné považoval především zlepšení zákona o konkursu a vyrovnání a jako zásadní upozorňoval na to, že je nezbytné všechny kroky provádět co nejrychleji. "Minimálně v této oblasti obsah "Dřevíče" přispěl do diskuse a zvýšil obecné povědomí o problematice," uvedl jeden ze signatářů výzvy Miroslav Zámečník z Revitalizační agentury. Schválená novela zákona o konkursu a vyrovnání, která platí od května tohoto roku, v sobě obsahuje řadu prvků, se kterými přišla v teoretické podobě i výzva ekonomů. Jedná se především o zlepšení postavení věřitele a o urychlení celého procesu.
Svoji odezvu našly i připomínky k legislativě týkající se kapitálového trhu a obchodního zákoníku. Vláda rovněž zveřejnila harmonogram deregulací. Do praxe se snad brzy dostane i další návrh - registr neplatičů. Všechny tyto návrhy povedou k jedné věci, o které šlo i signatářům výzvy: Sníží vedlejší transakční náklady na podnikání, pročistí prostředí a ulehčí život firmám.
Řada dřevíčských návrhů se však zatím nerealizovala. "Dřevíč" například upozorňoval na pomalou a ne příliš kvalitní práci soudů, která se zatím nijak nezměnila. Stejně tak na mrtvém bodě uvízla jednání o reformě penzijního systému a o zvýšení věku odchodu do důchodu na 65 let. K prodloužení věku kabinet nevidí důvod, reforma penzijního systému by se měla dostat na pořad jednání vlády v průběhu prázdnin a do jisté míry by měla nově obsahovat i průběžný systém financování důchodů. Rovněž se nezměnil přístup státní správy k podnikání: Byrokratické překážky přežívají i nadále a jejich odstranění bude ještě nějakou dobu trvat.
"Podobné akce, kdy se jednotlivci sdružení do iniciativy, ať již formální či neformální, vyjadřují ke jednotlivým tématům, mají smysl. Mrzí-li mne něco, pak jsou to politické konotace, jež Dřevíč dostal, byť je s odstupem času jasné, že žádnému ze signatářů o vybudování předmostí pro vstup do politiky nešlo," zhodnotil celou akci Zámečník. Další ze signatářů - Vladimír Kreidl z Patria Finance upozornil, že se nikdo nezabýval faktickým obsahem výzvy. "Jde o odborný dokument, který platí stále," tvrdí tento muž.