Wynton Marsalis bývá pokládán za dědice světové proslulosti Milese Davise. Není to úplná pravda: kde Davis objevoval, ať už sám nebo ve spojitosti s muzikanty, které si zvolil, tam Marsalis spíše završuje, zaokrouhluje.

Tento vynikající trumpetista si pro evropskou premiéru své rozsáhlé skladby pro symfonický a jazzový orchestr a smíšený sbor All Rise - Povstaňte všichni - zvolil Prahu a nezmýlil se: pražské publikum jeho dílo přijalo s nadšením. 

Marsalis není novátor, proto dvanáct vět své symfonie založil na hudbě, která je vlastně posluchačům důvěrně známá: na blues, evropské komorní tradici, jazzu (křtěného v tomto případě především Gershwinem a Ellingtonem), gospelu, populární hudbě atd. Výsledkem není ani world music, ani třetí proud - Marsalis pečlivě zvážil proporce jednotlivých prvků této směsice a propojil různorodé hudební elementy tak, aby zapůsobily na první poslech.

To přesně pochopil i dirigent Vladimír Válek, pod jehož taktovkou se stala Česká filharmonie a Lincoln Center Jazz Orchestra takřka jednolitým tělesem a početný Morgan State University Choir (se sbormistrem Nathanem Carterem) podtrhoval určitou velebnost, ale i tanečnost a hybnost provedení.

Sám autor byl řadovým členem orchestru, nicméně jeho sólo patřilo k vrcholům večera ve Dvořákově síni Rudolfina při obou provedeních (5. a 6. října). Od kolébky k hrobu, jsme stvořeni v radosti, mějme na rtech jméno Pána v čase krize, boží láska je pramenem našeho života - to je několik inspiračních zdrojů, z nichž skladatel vychází. Proměnlivost vstupních pasáží jednotlivých vět, barvitost nástrojových kombinací, mohutnost chorálového vyznění plus závěrečné jazzové sólování, to vše patří k pozitivům Marsalisova díla.

Není výhledem do budoucna, nemá nic společného s experimenty současné americké hudby, je však důstojnou i radostnou rekapitulací tohoto století, které patřilo podle autorových slov komunikaci a které - zdá se - položilo rovněž základ k integraci. Neboť - podle Marsalise - "více než kdy jindy se dnes mluví o globálním společenství.

Hledání už probíhá a až se navzájem najdeme, žár vzájemného poznání pozvedne naše duše." Což vyjadřuje i skladba Povstaňte všichni.

Související