Nucený správce rezignoval

Olomouc (oba)
Na jmenování správce nucené správy Českomoravské družstevní spořitelny včera rezignoval Richard Benýšek. "K rezignaci jsem se rozhodl jak z důvodů osobních, neboť jsem byl v posledních dnech vystaven takovým vnějším tlakům, které znemožňují nestranný a objektivní výkon funkce, tak z důvodů rodinných. Mé rodině bylo vyhrožováno, manželka byla sledována osobami s pochybnou minulostí, u nichž nemohu, vzhledem k časové souvztažnosti, vyloučit, že jsou napojeny na bývalé vedení ČMDS," řekl Benýšek ke svému rozhodnutí. Dále uvedl, že nemůže efektivně vykonávat nucenou správu za situace, kdy i většina jeho spolupracovníků je vystavena nevybíravému nátlaku, což se musí podepsat i na jejich pracovním výkonu.
Benýšek je v krátké době již druhý nucený správce ČMDS, který se výkonu funkce vzdal. Byl Úřadem pro dohled nad družstevními záložnami jmenován 26. ledna a vystřídal Jiřího Záděru, který krátce předtím z funkce odstoupil, a to na vlastní žádost ze zdravotních a osobních důvodů. Podle vyjádření pro ÚDDZ byl vystaven vnějším tlakům, které znemožňovaly nestranný a objektivní výkon funkce.
ÚDDZ uvalil na kampeličku nucenou správu 12. ledna, důvodem byla trvající nelikvidnost, rozhodnutí o likvidaci záložny na dílčích schůzích a některé nestandardní obchody.