O holding nemáme zájem

Generální ředitel firmy Agrofert Andrej Babiš pro HN
V souvislosti s razantními změnami ve vedení státního holdingu Unipetrol se spekuluje o možném vlivu společnosti Agrofert. Ta je jednou z nejvýznamnějších tuzemských firem v oblasti obchodu s průmyslovými hnojivy.

Když budeme postupovat logicky, nemáme žádnou možnost Unipetrol ovládat, tvrdí generální ředitel akciové společnosti Agrofert Andrej Babiš.


V čele Unipetrolu stanuli lidé, kteří mají úzké vazby na vaši firmu. Nebyl to záměr ze strany Agrofertu o ovládnutí holdingu?

Za prvé bych chtěl podotknout, že naše společnost má nulovou možnost Unipetrol ovládat. Ani jeden ze současných členů jeho dozorčí rady nemá žádné vazby na Agrofert. Co se týče nového managementu, jsou jeho tři členové spjati buď s Lovochemií, nebo s jejím majoritním vlastníkem, firmou Agrobohemie. V ní drží poloviční balíky akcií Unipetrol a Agrofert. Ve čtyřčlenném představenstvu Agrobohemie jsou dva zástupci Unipetrolu, jeden Agrofertu a poslední člen je nezávislý. Nový šéf Unipetrolu Pavel Švarc se například již před páteční valnou hromadou pravidelně za Lovochemii zúčastňoval porad zástupců dceřiných firem Unipetrolu, a nikoli Agrofertu.

Nejde o střet zájmů spočívající třeba v tom, že Chemopetrol je dodavatelem Lovochemii, jejímž významným odběratelem je právě vaše firma?

O žádný střet zájmů nejde. S Lovochemií jsem začal obchodovat v roce 1978, a to jako referent podniku zahraničního obchodu, když jsem pro ni organizoval dovozy čpavku, později i fosfátů. Agrofert obchoduje s Lovochemií od svého vzniku a má na to podepsanou dlouhodobou smlouvu. Dodávky čpavku a močoviny z Chemopetrolu do Lovochemie probíhají již desítky let prakticky od vzniku obou podniků. Rovněž bych podotkl, že Švarce ještě v pátek večer představenstvo Lovochemie na jeho vlastní žádost odvolalo z postu generálního ředitele podniku, a to z důvodu jeho nové funkce.

Hovoří se také o tom, že v ČR zastupujete zájmy Slovnaftu nebo jiných slovenských podniků...

Současný ředitel Slovnaftu a dlouholetý předseda dozorčí rady Petrimexu Slavomír Hatina mě odvolával z funkce člena představenstva a ředitele obchodní skupiny. Bylo to na příkaz vládnoucích kruhů na Slovensku koncem roku 1994 vyměnit generálního ředitele Petrimexu, přičemž s ním jsme byli odvoláni ještě dva. Jistě tedy uznáte, že k tomu nemám žádný důvod. Na Slovensku máme úzké obchodní vztahy pouze s Dus3/4em Ša3/4a, který je navíc naším čtvrtinovým akcionářem. Se Slovnaftem nemá Agrofert v tuzemsku žádné obchodní ani jiné vazby.

Nemůžete však popřít, že se Agrofert před zhruba dvěma léty o Unipetrol zajímal.

Tehdy došlo ke zkreslení celé situace. Jako ředitel v té době již významného chemického sdružení jsem pouze jednal s vedením Unipetrolu o stavu české chemie a jakou roli by v ní Unipetrol měl hrát. Čistě z obchodních důvodů došlo například k vytvoření společného podniku Agrobohemie, který měl ovládnout Lovochemii a především ji zachránit od kolapsu. Koupit podíl v Unipetrolu jsme ale nikdy nechtěli, protože si myslím, že by to nebyla dobrá investice.

Proč?

Unipetrol má velmi vysoké základní jmění a jeho tržní hodnota je podstatně nižší, než bývá dlouhá léta zkresleně medializováno. Naprostou většinu jeho zisku generuje Česká rafinérská. V ní sice Unipetrol má majoritní podíl, ale na základě smluv se zahraničními akcionáři je na tom podobně jako stát v SPT Telecom. Benzina je značně předlužená, stejně tak Chemopetrol i Kaučuk, které jsou ještě značně závislé na předávacích cenách od České rafinérské. Předpokládám, že nové vedení Unipetrolu odkryje karty veřejnosti i investorům.
Tomáš Kňourek