Komu připadne budova v srdci Prahy spjatá s historií vzdělanosti v naší zemi?

Osud Melantrichu zřejmě dále nejasný

* Ani bezmála deset let po sametové revoluci není znám definitivní vlastník majetku Melantrichu znárodněného počátkem 50. let.
Praha (rš)
Budova Melantrichu na pražském Václavském náměstí by měla být ještě letos v květnu prodána ve veřejné dražbě. Našemu listu to potvrdil vrchní ředitel Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) Vlastimil Nesrsta. K tomuto kroku se podle Nesrsty rozhodla likvidátorka státního podniku Pragopress, jehož zakladatelem je MPO. Právě Pragopress (dříve Svoboda, s. p.) převzal v roce 1991 od státu do vlastnictví již počátkem 50. let znárodněnou část nejstaršího českého vydavatelského domu. Nesrsta přitom na dotaz HN popřel, že by MPO už nyní o budovu jednalo s konkrétním zahraničním zájemcem. Ten údajně dokonce v jedné ze zahraničních bank deponoval na koupi objektu asi 300 miliónů korun.
Ani předpokládaná dražba ovšem nemusí přinést definitivní vyřešení vlastnických vztahů k historické budově Melantrichu. Vlastník více než 10 procent akcií původní akciové společnosti Melantrich (jeho jméno je redakci známo) se totiž nejen přihlásil o svá vlastnická práva, ale u Obvodního soudu pro Prahu 1 také podal žádost o vydání předběžného opatření, jímž by až do konečného rozhodnutí soudu o vlastnickém právu byl zamezen jakýkoliv převod této nemovitosti. Podle Nesrsty však likvidátorka s. p. Pragopress ministerstvo informovala, že toto řízení bylo zastaveno a usnesení o tom nabylo právní moci 10. března.
O budovu má zájem i a. s. Melantrich. Ta vznikla v roce 1991 z Melantrichu, hospodářského zařízení Československé strany socialistické. Toto hospodářské zařízení rovněž vlastnilo melantrišské ochranné známky a vydavatelská oprávnění. Když byl Melantrich v roce 1960 přinucen státu věnovat všechny své nemovitosti, zůstal v povědomí široké veřejnosti alespoň díky vyhledávané knižní produkci i vydávání Svobodného slova a Ahoj na sobotu. A. s. Melantrich už v roce 1992 podala u tehdejšího Ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci (MSNMP) privatizační projekt na majetek Pragopressu, tedy i na historickou budovu. Na projekt dosud podle představitelů a. s. Melantrich, jejímž majoritním akcionářem je Česká strana národně sociální, nikdo nereagoval, což Nesrsta zdůvodňuje tím, že privatizační řízení na tento majetek bylo MSNMP odloženo z důvodu neukončeného soudního řízení o určení vlastnictví.
Pohnuté osudy Melantrichu, jehož historie se odvíjí už od roku 1898, kdy v Praze vzniklo tiskařské družstvo pro vydávání pročesky orientovaných pokrokových tiskovin, tak nemusí vzít konce ani možnou dražbou v květnu. Pokud by soud například uznal práva vlastníka více než deseti procent akcií původní a. s. Melantrich z roku 1924, stát by zřejmě musel nejen vrátit obdrženou částku z dražby, ale sklidil by i ostudu, možná dokonce s mezinárodním dosahem.
Představitelé a. s. Melantrich poukazují i na některé nešťastné kroky při nakládání se znárodněnou částí majetku původního Melantrichu. Tak například během likvidace s. p. Pragopress byly loni sešrotovány zakonzervované, jinak funkční rotačky z konce třicátých let umístěné v podzemí budovy. Stalo se tak přesto, že a. s. Melantrich měla snahu poskytnout rotačky Národnímu technickému muzeu.
Jak současná a. s. Melantrich, tak vlastník akcií původní společnosti z roku 1924 by byli rádi, kdyby se historická budova v srdci Prahy stala centrem národní kultury. Měly by tam být výstavní prostory, sály pro diskuse veřejnosti se spisovateli a dalšími umělci, stejně jako síň pro hudební pořady pro mládež, ovšem jiného zaměření, než jaké se konají na diskotékách v okolí.