Největší český zpracovatel krůt by měl zvýšit výrobu o třetinu

Agrofert rozšíří řetězec

Pro Adex má nový majitel vytipovaného strategického partnera, který zajistí odbyt krůtího masa.
Lom u Tachova (jis)
Ve výběrovém řízení na koupi největšího zpracovatele krůtího masa v ČR - firmu Adex Tachov, která je od března v konkursu, zvítězila firma AGF Trading. Ta je stoprocentní dcerou akciové společnosti Agrofert Praha, která patří podle výše obratu mezi největší firmy obchodující v českém zemědělství. "Výběrového řízení se účastnilo osm subjektů, podmínky věřitelského výboru splnili pouze dvě, z nichž AGF nabídla vyšší cenu," uvedl pro náš list správce konkursní podstaty Bedřich Chaloupka. Cena podle něj nebyla prioritní, hrály roli rovněž finanční garance, termín zaplacení kupní ceny nebo závazek, že firma zachová v Lomu dosavadní výrobu. "Zatím nemáme oficiální správu o výsledcích soutěže, není tedy vhodné zveřejňovat kupní cenu," uvedl Andrej Babiš, ředitel firmy Agrofert Holding, která má pro Adex již vytipovaného strategického partnera. "Ten bude realizovat i odbyt výrobků," upřesnil ředitel.
Skupina Agrofert je největším českým distributorem hnojiv a pesticidů. Za své dodávky do zemědělství dostává krmné obilí. Navíc dováží sóju a další komponenty. Vše využívá k výrobě krmných směsí v podnicích ZZN, v nichž má skupina kapitálové účasti. "V okolí Adexu jsme zastoupeni v Agroservisu Tachov a ZZN Chomutov," dodal Babiš. Směsi Agrofert dodává chovatelům drůbeže, prasat a hovězího skotu. "Vstupem do zpracovatelského průmyslu chceme doplnit celý řetězec, který začíná zemědělskou prvovýrobou a končí dodávkami do obchodu," uvedl Babiš.
Skupina Agrofert je kapitálově přítomna ve společnostech Lovochemie, Precheza a Deza, má kapitálové účasti ve třiceti subjektech českého zemědělství. Za rok 1998 vykázal Agrofert konsolidované tržby 18,7 miliardy korun při konsolidovaném zisku 620 miliónů. AGF Trading je firma specializovaná na obchod se zemědělskými plodinami, kterých letos zobchoduje zhruba milión tun. AGF letos očekává tržby 3,6 miliardy a zisk před zdaněním 120 miliónů korun. Koncem letošního roku by měl AGF zfúzovat s další stoprocentní dcerou Agrofertu, firmou Chemagra, která je největším distributorem pesticidů na českém trhu. Vzniklý subjekt chce dosáhnout v příštím roce tržeb 4,5 miliardy korun.
Adex, který vlastnila z 90 procent Investiční a Poštovní banka (IPB), se v konkursu ocitl poté, co nebyl schopen kvůli nedostatku volných finančních prostředků splácet své závazky. V polovině letošního roku však firma překonala existenční problémy a její měsíční tržby se nyní pohybují kolem 40 miliónů korun, což představuje meziroční nárůst o zhruba třetinu. Měsíčně zpracovává 850 tun krůtího masa v živé váze. Prodejem krůtího masa loni Adex utržil 451 miliónů korun, což je zhruba stejně jako v předchozím roce. Největším věřitelem Adexu je IPB s pohledávkou půl miliardy korun. Dodavatelům krůt společnost dluží dalších 150 miliónů korun.