Co jsme mohli v českých novinách číst před deseti lety: 16. listopadu 1989

M. Jakeš v sídle MSS

Čs. představiteli předáno nejvyšší vyznamenání Mezinárodního svazu studentstva
PRAHA (ČTK) - Generální tajemník ÚV KSČ, předseda ÚV Národní fronty ČSSR MIloš Jakeš ve středu navštívil sídlo Mezinárodního svazu studentstva v Praze. Při příležitosti 50. výročí 17. listopadu 1939 - Mezinárodního dne studentstva - zde převzal nejvyšší vyznamenání MSS _ Zlatou medaili 17. listopadu. Svaz ocenil všestrannou podporu a pohostinnost, jíž se mu v Československu dostává od založení v Praze v roce 1946, i osobní přínos generálního tajemníka ÚV KSČ ,m pokrokovým přeměnám Československa a jeho mírové zahraniční internacionalistické politice. Připomíná i úlohu Miloše Jakeše jako jednoho z předních činitelů Čs. svazu mládeže v letech po únoru 1948 i při utváření mezinárodní jednoty mládeže a studentstva za mír a společenský pokrok.
Předseda MSS Josef Skála seznámil Miloše Jakeše s tím, jak se daří rozvíjet širokou akční jednotu, do níž MSS zapojil i národní vysokoškolské asociace z mnoha západních států. Většina studující mládeže světa se tak společně zasazuje o urychlení jaderného odzbrojení, za nezávislost Palestiny a Namibie, poskytuje solidaritu i přímou pomoc Nikaragui i jiným pokrokovým zemím vystaveným nátlaku a agresi, při překonávání negramotnosti i dalších palčivých problémů v rozvojovém světě. Jsou to i společná vystoupení za spravedlivý přístup ke vzdělání, za obranu studentských a ekonomických práv, za řešení ekologických i dalších globálních problémů.
"S naší plnou podporou, za jejíž dnešní ocenění upřímně děkuji, můžete počítat i do budoucna," uvedl MIloš Jakeš. "Jste důležitou součástí pokrokových sil, které stále naléhavěji žádají mnohem bezpečnější a spravedlivější svět. Právě to je nejvyšším cílem politiky naší strany, celé Národní fronty a státu." Miloš Jakeš v této souvislosti připomněl řadu iniciativ, jimž se ČSSR od počátku zapojila do budování společného evropského domu, přispívá k rozvoji mírové rovnoprávné spolupráce mezi státy i k podpoře spravedlivých požadavků někdejších kolonií, boje všech mírumilovných pokrokových sil.
V budově MSS se rovněž seznámil s ukázkami filmů a publikacemi svazu, s využitím moderní počítačové techniky k urychlení jazykových překladů, s výstavou poštovních známek o historii 17. listopadu a mezinárodního studentského hnutí a zapsal se do kroniky MSS.
Setkání se zúčastnili soudruzi Miroslav Štěpán a Vasil Mohorita. Přítomen byl rovněž hrdina Sovětského svazu Vladimir Pčelincev, aktivní účastník sjednocování mezinárodního studentského hnutí, jež vyvrcholilo vznikem MSS.

Související