Po Goffově knize Středověká imaginace vychází v edici Historické myšlení nakladatelství Argo další významný titul podobného zaměření a neméně významného autora: Umění a krása ve středověké estetice od Umberta Eca.

Tato jeho nejobsáhlejší odborná práce se zabývá středověkými představami intelektuálů o kráse a umění, tedy tím, co bylo později označeno jako estetika. Kniha představuje středověk jako dobu bohatou na fascinující spekulace ohledně krásy, estetického prožitku, vkusu, rozdílu mezi přírodní a uměleckou krásou či na vztahy umění k ostatním lidským činnostem.

Přestože jde o odbornou publikaci, je kniha velmi přístupná i běžnému čtenáři se zájmem o dějiny kultury, který v ní může sledovat jednotlivé etapy estetických diskusí, jež započaly v prostředí patristiky, pokračovaly ve vrcholném středověku, kdy dosáhly vrcholu v dílech chartreské školy, Bonaventury, Alberta Velikého, Tomáše Akvinského, a dovršily se v německé mystice, u Danta, v teoriích Mikuláše Kusánského a v renesančním novoplatonismu.

Teoretické koncepce však nejsou tím jediným, co čtenář v knize nalezne. Autor zde líčí i řadu dramatických a poutavých zlomů, díky nimž je možné lépe pochopit mentalitu, vkus i celkové estetické cítění středověkého člověka. Těm, kteří se budou chtít tématem zabývat hlouběji, dobře poslouží i připojený seznam použité literatury.

Umberto Eco: Umění a krása ve středověké estetice. Nakladatelství Argo, Praha 1998. Z italského originálu přeložil Zdeněk Frýbort. Váz., stran 239, cena neuvedena.