Známé i neznámé děti slavných


Osudy členů čtyřiačtyřiceti rodin se sešly v knize Josefa Březiny Děti slavných rodičů, kterou vydalo nakladatelství Horizont. Autor podle vlastních slov "jako archeolog střípek po střípku" sbíral svědectví o nejvýraznějších potomcích našich básníků, spisovatelů, hudebních skladatelů, vědců a umělců 19. století.

Úmyslem napsat podobnou knihu se zabýval od konce 60. let, s plným vědomím toho, do jak náročného projektu se hodlá pustit. Vedle své akademické práce germanisty začal studovat nejrůznější prameny, na- vštěvovat fary a hřbitovy a zpovídat pamětníky, jichž ubývá.

Zaměřil se na děti, které byly pro své rodiče inspiračním zdrojem (například Jaroslav Frída pro J. Vrchlického nebo Vít Čapek pro Karla Matěje Čapka Choda), sledoval osudy potomků pracujících ve školách a výchovných institucích (například dcera Jakuba Arbese Olga nebo dcera Boženy Němcové Bohdana). Jsou tu i děti, které si zvolily profesi svých slavných otců - i když ty jsou ve výrazné menšině (například Ludmila Čelakovská). Pro úplnost jsou v závěru jednotlivých hesel uvedeny ve zkratce i osudy ostatních dětí zmíněné rodiny, jimiž se autor dopodrobna nezabývá.

J. Březina přistupoval ke své práci s přesvědčením, že vytváří "doplněk, byť skrovný a neúplný, k historii naší kultury". V tom se jistě nemýlí. I pro zasvěceného čtenáře vynesl na světlo řadu málo známých a zapomenutých skutečností. Laikovi, povrchně obeznámenému s osudy "našich slavných", nabídl poutavé čtení, díky kterému uvidí mramorové velikány v roli otců mnohdy v novém, lidštějším světle. Najde tu poutavý americký příběh Marie Heritesové-Kohnové, popsání tragického osudu předčasně zemřelé jediné dcery Karla Havlíčka-Borovského Zdeňky Havlíčkové, vylíčení úspěšné lékařské kariéry cílevědomého syna Zdeňka Fibicha Richarda a mnoho dalších.

Kniha je doplněna dobovými fotografiemi z autorova archívu, které nevynikají kvalitou, ale jsou cenné svou autenticitou a dotvářejí originální podobu knihy. Dobře ostatně korespondují s místy poněkud archaizovaným stylem autorových formulací. V závěru najdeme soupis pramenů a jmenný rejstřík. (nak)

Josef Březina: Děti slavných rodičů. Horizont, Praha 1995. Váz., 184 str., cena neuvedena.