Poldi Kladno se octlo v konkursu

[*] Některé plány v Poldi jsou znemožněny, přiznává ProWin
[*] Naplánovaná jednání s Holdingem Kladno a FNM byla zrušena
PRAHA (eko) - Jako domek z karet se zhroutila strategie společnosti ProWin, která překvapivou koupí společnosti Marko Stehlíka Bohemia Art chtěla během několika měsíců vyřešit problémy v kladenské Poldi a prodat svůj majoritní podíl 54,8 procenta majetku oceláren strategickému partnerovi. Krajský obchodní soud v Praze totiž tuto středu vyhlásil na Poldovku konkurs, a s jejím majetkem tedy nemůže nakládat nikdo kromě správce konkursní podstaty advokáta Tomáše Pelikána. Zprávu o konkursu, jehož návrh podala již před rokem Česká správa sociálního zabezpečení, potvrdila včera samosoudkyně Věra Modlitbová, která konkurs Poldi vyhlásila.
"Některé naše plány v Poldi jsou konkursem znemožněny," potvrdil Josef Vostárek, předseda představenstva ProWin. Společnost chtěla v kladenské huti provést hloubkový audit, inventarizaci majetku, jednat s hlavními věřiteli a poté firmu prodat strategickému partnerovi. "To teď nepřichází v úvahu," konstatoval Vostárek. Ten také řekl, že ProWin se nyní soustředí na jednání se správcem konkursní podstaty a zřejmě zruší veškerá plánovaná jednání včetně dnešní schůzky na Fondu národního majetku. Podle předsedy Fondu národního majetku Romana Češky není s novým vlastníkem Bohemia Art, společností ProWin, o čem jednat.
Přitom ještě v den, kdy konkurs na Poldi Ocel nabyl účinnosti, vedení ProWin dalo veřejně najevo, že jeho prvním cílem je zastavit konkursní řízení na kladenské hutě a dohodnout se se všemi věřiteli a vlastníky. Proběhla informativní jednání na FNM s největšími věřiteli - Komerční bankou a Konsolidační bankou.
Samosoudkyně Modlitbová potvrdila, že pouze správce konkursní podstaty "rozhodne o dalším postupu při zpeněžování, aby bylo co nejefektivnější poměrné uspokojení věřitelů". Provoz podniku může podle ní i přes konkurs pokračovat, soud však může na návrh správce jeho chod ukončit.
FNM se vyhlášením konkursu na Poldovku dostal podle Češky právně mimo hru a od této chvíle může o situaci kolem kladenských hutí jednat se správcem konkursní podstaty. Podle svých slov se domníval, že nejprve bude vyhlášen konkurs právě na Bohemia Art, nepovažuje však za účelné podávat proti rozhodnutí soudu odvolání.
Předseda Fondu národního majetku rovněž potvrdil možnost, že nový správce bude prodávat části podniku, aby vyrovnal pohledávky jeho věřitelů. I on by se podle svých slov snažil prodat různé věci včetně ochranné známky Poldi, jen aby se opět rozběhla výroba.
Společnost ProWin zatím odmítla možnost, že by se nyní chtěla Poldi urychleně zbavit. "Obáváme se ale, že nyní nastane řetězová reakce konkursů na další firmy," dodal. Poldi Ocel je totiž stoprocentním vlastníkem svých dcer Poldi ušlechtilé oceli, s. r. o., a Poldi konstrukční oceli, s. r. o. Ty byly podle zdrojů našeho listu z advokátních kruhů již také navrženy do konkursu. Také jednání mezi menšinovým vlastníkem Poldi, Holdingem Kladno a společností ProWin bylo včera ze strany ProWinu odvoláno. Zástupci ProWinu podle Holdingu zrušili schůzku "s ohledem na nové skutečnosti, které nastaly" a neuvedli ani náhradní termín, v němž se hodlají sejít. Komerční banka kvitovala včera vyhlášení konkursu jako vyhovění své žádosti a považuje ho za pozitivní krok v řešení situace Poldovky.
Zhruba dvouhodinovému výslechu na policii ohledně prodeje Bohemia Art společnosti ProWin se včera dobrovolně podrobil Marko Stehlík. Podle jeho obhájce Jiřího Teryngela tak učinil proto, aby svou výpověď doplnil o údaje týkající se zmíněného prodeje. Výslech bude pokračovat v pondělí.