Jindřichohradecké úzkokolejky mají být konečně odstátněny

JINDŘICHŮV HRADEC (zdz) - Požadovaná aktualizace přes tři roky starého privatizačního projektu a. s. Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD) na odstátnění dvou úzkorozchodných železničních tratí z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice a Obrataně, které jsou majetkem Českých drah, bude zahájena v tomto týdnu. Začne se tak naplňovat jeden z klíčových předpokladů vlekoucí se privatizace prvých železničních tratí v zemi. O jejich převodu na společnost JHMD sice s definitivní platností vláda rozhodla letos 19. března, ale vzhledem k tomu, že JHMD svůj projekt na privatizaci předložily už v roce 1993, kdy byly tratě určeny k odstátnění, je je jeho aktualizace nezbytná. Tratě mají být JHMD prodány za symbolickou jednu korunu. Podle předsedy FNM Romana Češky bude moci nový nabyvatel tratě převzít do jednoho měsíce po aktualizaci projektu.
"Minulý týden Ministerstvo financí obdrželo oficiální výpis z jednání vlády, a práce proto mohou začít," říká Jan Šatava, předseda představenstva JHMD. "Chceme postupovat co nejrychleji. Výhodou je, že už vloni, kdy jsme s drahami jednali o pronájmu tratě, jsme na katastrálních úřadech získali potřebné výpisy. Proto víme, že vlastnické vztahy k pozemkům jsou bezproblémové. I u tratě na Obrataň, kde se v 70. a 80. letech prováděly přeložky." Šatava přitom věří, že jednání s Českými drahami budou vstřícná i přesto, že podle jeho informací dráhy měly nedávno převézt jednu z lokomotiv, která je rovněž předmětem privatizace, na severní Moravu. Největší úsilí nyní JHMD věnují obnovení provozu novobystřické tratě, na níž ČD zastavily vzhledem ke špatnému technickému stavu provoz 26. ledna. "Alespoň v určitém rozsahu chceme dopravu obnovit k 1. červnu, kdy končí povolení drážního úřadu k výluce, ať již privatizace bude dokončena nebo ne. Jen tak trať zachráníme před devastací, která se zde již začíná projevovat," uvádí Šatava.
Přestože roční ztráty Českých drah na obou tratích dosahovaly 18 miliónů Kč, společnost JHMD, jejímiž akcionáři jsou tuzemské fyzické osoby, tvrdí, že je zde schopna ekonomicky hospodařit. "Zatímco dráha kalkuluje od shora, my od zdola. Čísla pro velké tratě zde neplatí," říká Šatava. Rentabilitu tohoto projektu však pokládá za dlouhodobou, neboť do rekonstrukcí kolejišť bude nutné vložit mnoho finančních prostředků.