Románový monument o víře a utrpení

Český katolický literát Jaroslav Durych (1886 - 1962) vepsal do čela svého monumentálního historického románu Služebníci neužiteční motto z evangelia svatého Lukáše: Tak i vy, když učiníte všecko, což vám přikázáno jest, rcete: Služebníci neužiteční jsme; což jsme povinni byli učiniti, učinili jsme. Také editoři, kteří se podíleli na přípravě knihy k vydání - Jakub Krč, Jan Linka, Martin Valášek a Petr Šrámek -, učinili vše, co bylo třeba. Ve světle dostupných materiálů z pozůstalosti Jaroslava Durycha porovnávali jednotlivé rukopisné varianty i tištěné části, opravovali chyby a omyly. Díky jejich úsilí byl vrchovatě splacen jeden velký vydavatelský dluh. A čtenář dostal do rukou neobyčejnou knihu v co nejautentičtější podobě. Navíc pečlivě zredigovanou a vypravenou.
Dílo začalo vznikat ve 30. letech, kdy některé kapitoly vyšly také časopisecky. Roku 1940 byl v Katolickém literárním klubu knižně publikován první díl zamýšleného cyklu koncipovaného tehdy jako trilogie. Autor pracoval nad rukopisem, jenž nakonec získal podobu tetralogie, téměř do své smrti - za poslední řádkou čteme datum 19. dubna 1961. Politické okolnosti však neumožňovaly domácí vydání. Úplní Služebníci neužiteční vyšli česky až roku 1969 - ale péčí Křesťanské akademie v Římě. Přítomná edice, která zároveň v Argu zahajuje novou řadu Cythara litterarum, se tak stala sice opožděným, ale skutečně kompletním vydáním románu v domácím prostředí.
Jaroslav Durych se ve své tetralogii vydal po stopách osudů dávných šiřitelů Božího slova. Inspiroval se přitom osudy pražského jezuity Karla Spinoly žijícího na přelomu 16. a 17. století; z něho učinil ústřední postavu literární poutě někdejšími misiemi v Brazílii, Indii, Číně či Japonsku. Provází ho od dětství, dává mu zakusit protivenství, úkladů, útrap... až k mučednické smrti, která završí jeho poslání. Není to pouhý životopis, není to jen historický elaborát, prohlásil autor již v prvním díle, jest to obraz doby a činů, viděný z dálky času a viděný ovšem též s uměleckým zřetelem. Právě tento zřetel - zejména osobitý styl a podivuhodná práce s jazykem, dobovými kritiky ovšem považovaná za schválnost - činí dílo poutavé i pro čtenáře, jehož jinak nechává chladným duchovní linie románu.
Jaroslav Durych: Služebníci neužiteční. Nakladatelství Argo, Praha 1996. Váz., 813 str., cena 470 Kč.

Stránku připravil (im)