Podivuhodný příběh Eskymo Welzla

* Osudy dobrodruha, cestovatele, polárníka, vynálezce i náčelníka Eskymáků Jana Welzla lákají k novým výkladům. Uměleckým i historickým.
(im)
Současná výstava v Jízdárně Pražského hradu nabízí příležitost důkladněji se seznámit s tvorbou výtvarníka a ilustrátora Petra Síse, který od počátku osmdesátých let působí ve Spojených státech. Ovšem Sís není jen výtvarník, je také příležitostný spisovatel - ze spojení obou těchto schopností vznikají atraktivní knížky. Příkladem může být osobité převyprávění jedné z epizod podivuhodného životního příběhu Jana Welzla, "Robinsona dalekého Severu", českého cestovatele, který objel doslova celý svět. "Když jsem byl kluk, s obdivem jsem četl o jeho polárních dobrodružstvích a snil o podobných výpravách," píše Petr Sís v předmluvě knížky, která se zrodila v New Yorku a u nás byla vydána nakladatelstvím Paseka. Autor přitom nezapře svoji profesi filmového animátora - kniha má podobu zvláštního obrázkového seriálu, v němž slovo doplňuje to, co můžeme vidět namalované. Není jistě určena jen dětem - i když právě jim může odhalovat poetické krásy světa, v němž se realita stýká s fantazií. Sís se při práci nespokojil jen s novým přečtením Welzlových knih. Sám Prošel místa, kde Eskymo pobýval, hovořil s pamětníky.
K podivuhodné postavě Jana Welzla (1868 až 1951) se Paseka vrátila znovu - obsáhlou knihou, která vůbec poprvé (!) přináší úplný a autentický text, líčící dobrodružnou cestu po dalekém severu v devadesátých letech minulého století.
Welzlovy příhody jsou známy zejména z knih, které vznikly ve spolupráci s publicisty z okruhu prvorepublikových Lidových novin - s Rudolfem Těsnohlídkem, Edvardem Valentou a Bedřichem Golombkem. Cesta kolem světa byla však přeložena z Welzlova rukopisu psaného v němčině, jediném jazyce, kterým autor skutečně vládl. Vyprávění se sice časově kryje s knihou Třicet let na Zlatém severu, pojetí (v doslovu přirovnané k arktickému dekameronu) i popisované podrobnosti jsou však odlišné.
Knihu připravil profesor University of Aljaska Rudolph W. Krejci, rodák z Hrušek u Břeclavi, muž neméně dobrodružných osudů, pro něhož se snaha o uchování a zpřístupnění literární pozůstalosti Jana Welzla stala životní zálibou. O objektu svého zájmu toho ví skutečně mnoho, a tak svůj volný překlad Cesty kolem světa mohl doprovodit také pečlivou (a v mnohém objevnou) dokumentací i zasvěcenou studií.
Podivuhodný příběh Eskymo Welzla očima Petra Síse. Paseka, Praha - Litomyšl 1995. Váz., 36 str., cena neuvedena.
Jan Welzl: Cesta kolem světa 1893 - 1898. Z němčiny přeložil, uspořádal a doprovodnými texty opatřil R. W. Krejci. Paseka, Praha - Litomyšl 1997. Váz., obrazová příloha, cena 240 Kč.
"Jan Welzl ignoruje veškerou autoritu, prakticky pro něho neexistuje. Je ochoten přijmout jakoukoli práci a kdekoli se nachází, stává se nezávislým, schopným ušetřit si dost peněz, aby si mohl dovolit uskutečnit své sny...
... aniž by si to plně uvědomoval, žije v opozici velké většině svých vrstevníků, jejichž identita je definována příslušností k politické straně, náboženské denominaci, klubu nebo jinému kolektivnímu sdružení. Z těchto důvodů je považován za podivína neschopného fungovat podle daných norem moderní společnosti. Welzlův odchod do širokého světa byl zároveň odchodem od hluku moderní civilizace a jejího materialismu. Nedotřen jakoukoli ideologií 19. a 20. století Jan Welzl, malý český člověk, si vytvořil svou vesmírnou vlast z osobních tužeb, nenasytné zvědavosti po poznání, doplněné vrozenou inteligencí a celoživotním optimismem. Pokud tyto hodnoty budou uznávány naší mladou generací jako alternativní cíle, Jan Welzl bude vždy jejím oblíbeným inspirátorem."
Jan Welzl očima Rudolfa W. Krejčího (in: Cesta kolem světa, str. 76)