Úplnou pravdu o všech podrobnostech katastrofy Titaniku už nezjistíme

Zkáza ve vodách severního Atlantiku

* Nemine snad dne, aby se v médiích neobjevil článek či příspěvek, v němž se v těch či oněch souvislostech objevuje jméno Titanic. Tak magický je vliv amerického velkofilmu režiséra Jamese Camerona, který se v krátké době stal finančně nejúspěšnějším snímkem všech dob.
(im)
Dvacáté století zažilo mnohé, téměř apokalyptické katastrofy. Zkáza obrovského osobního parníku, který byl pýchou britského obchodního loďstva, k níž došlo v mrazivé noci z 14. na 15. dubna 1912 ve vodách severního Atlantiku, však stále přitahuje značnou pozornost. Z vln současné titanikománie, vyvolané novou hollywoodskou rekonstrukcí, se vynořila také původní česká kniha věnovaná lodi a její katastrofě. Nepodezřívejme však autora Miloše Hubáčka z nějakého laciného konjunkturalismu. Za prvé svoji knihu napsal již před deseti lety - pro druhé vydání ji jen rozšířil o nové poznatky. Za druhé oceánům a lodím - i když většinou v kontextu válečných konfliktů - se ve svých pozoruhodných dílech z kategorie literatury faktu věnuje soustavně (viz knihy Moře v plamenech, Invaze, Vítězství v Pacifiku aj.)
Hubáčkova kniha je důkladná. Sleduje dění na světových oceánech v průběhu 19. a na počátku 20. století provázené bouřlivým technickým rozvojem, rychlostními rekordy i nelítostným konkurenčním bojem rejdařských společností. Popisuje složitý a technicky náročný proces stavby velké námořní lodi, její konstrukci i vybavení. Do detailu - na základě očitých svědectví i další rozsáhlé literatury - popisuje sled událostí na palubě Titaniku během čtyř dubnových dnů, od vyplutí po katastrofu. Přibližuje průběh záchranných akcí i následného vyšetřování. Posuzuje jednotlivé, často velmi fantaskní teorie o příčinách zkázy parníku. "Je bohužel třeba smířit se s tím, že úplná pravda o všech podrobnostech katastrofy Titaniku už nikdy nebude známa," konstatuje. "Existují bílá místa, mnohá svědectví nejsou úplná, řada závěrů při pozornějším zkoumání neobstojí." To skýtá prostor pro vznik legend a spekulací. I ty se Hubáčkova čtivá a poutavá kniha snaží uvést na pravou míru.
"I my máme svoje Titaniky - z nejlepšího materiálu, z rukou nejlepších odborníků a s nejlepšími doporučeními," shrnuje Miloš Hubáček poselství oné dávné katastrofy pro naše dny. "A i nám hrozí nebezpečí, že podlehneme pocitu přehnané sebejistoty, přehlédneme rizika, zanedbáme povinnosti - a za to zaplatíme tvrdou cenu. Tragické poučení z roku 1912 by proto nemělo být zapomenuto ani v době proudových letounů, raketoplánů a atomových elektráren." Po deseti letech není na těchto slovech co měnit.
Miloš Hubáček: Titanic. Druhé, rozšířené vydání. Nakladatelství Mladá fronta, Praha 1998. Váz., 424 stran textu a 48 stran obrazových příloh, cena neuvedena.