Proexportní aktivity se soustředily na finanční složku

Vývoz s jasnějšími obrysy

* Informace o nových, širších možnostech vývozního pojišťování a úvěrování vhodně zapadla do Dne exportéra.
(sto)
Hned od počátku příštího roku by měla českým firmám začít sloužit většina nových a posílených nástrojů Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP) a České exportní banky (ČEB). Spolu s dalšími podpůrnými složkami, jako je ekonomická diplomacie, dokončení transformace agentury CzechTrade nebo offsetové programy, tvoří páteř proexportní politiky. Ta patří vedle průmyslové a energetické k prioritám v koncepci střednědobé hospodářské politiky s výhledem do roku 2002, na níž nyní pracuje česká vláda. Konkrétně se o těchto věcech hovořilo minulý týden při vyhlašování nejlepších vývozců, které letos Hospodářská komora ČR pojala jako Den exportéra a spojila s konferencí nazvanou Exportér příštího tisíciletí.
Nová koncepce má zahrnovat možnost sdruženého financování, které počítá s poskytováním tzv. měkkých vládních úvěrů v kombinaci se zvýhodněným úvěrem komerčním. Jak řekl náměstek ministra průmyslu a obchodu Jiří Maceška, cílem těchto a dalších kroků je zajistit českým exportérům podmínky srovnatelné s těmi, jaké mají na zahraničních trzích jejich konkurenti. I u nás by podle něj měla existovat možnost využít levné vládní úvěry při financování v rámci vázané rozvojové pomoci. V situaci, kdy celkový objem vývozu investičních celků z ČR klesá, je potřeba věnovat pozornost podmínkám pro dlouhodobé vládní úvěry.
Vytvořit solidní základy pro cestu českého exportéra do světa i v příštím tisíciletí je zájmem společností, které se státní podporou pojišťují a úvěrují vývozy. Nejvýznamnějším novým nástrojem je přitom snížení pojistných sazeb v průměru až o 30 procent, čímž se ČR dostává na dolní hranici sazeb platných v Evropské unii. Arnošt Böhm, statutární náměstek generálního ředitele EGAP, informoval o obsahu novely příslušného zákona, umožňující mj. zavést tři nové produkty. Je to zejména pojišťování předexportních úvěrů, o něž mají klienti velký zájem. Dále lze nově pojišťovat bankovní záruky a také zahraniční investice českých právnických osob proti teritoriálním rizikům, což je produkt zajišťovaný ve světě jen zcela ojediněle. Nemalý význam má i systém slev pro exportéry pracující "bez nehod".
Korespondují s tím novinky České exportní banky, která nabízí možnost financování místních nákladů v zemi dovozce, zjednodušený postup při poskytování refinančních úvěrů a nový produkt pro menší a střední podniky. Při všech těchto krocích Česká republika respektuje zásady vyplývající z mezinárodních úmluv, v tomto případě z konsenzu OECD.
Výsledky soutěže Exportér roku
Kategorie: Objem exportu 1997 Kategorie: Nárůst exportu 1993-1997
(v miliónech Kč) (v %)
1 ŠKODA AUTO, a.s. 56 759,8 ŠKODA, a.s. 485,8
2 ŠKODA, a.s. 17 008,0 ZETOR, a.s. 387,0
3 NOVÁ HUŤ, a.s. 10 921,7 ZPS, a.s. 367,9
4 VÍTKOVICE, a.s. 10 020,2 BARUM CONTINENTAL, s.r.o. 286,0
5 ČESKÉ AEROLINIE, a.s. 9 990,0 VERTEX, a.s. 220,2
Kategorie: Nárůst exportu 1996-1997 Kategorie: Objem exportu 1993-1997
(v %) (v miliónech Kč)
1 PRECOLOR, a.s. 316,7 ŠKODA AUTO, a.s. 146 662,4
2 TATRA, a.s. 186,0 METALIMEX, a.s. 53 146,7
3 F.X. MEILLER Slaný, s.r.o. 94,5 NOVÁ HUŤ, a.s. 51 318,3
4 ŠKODA AUTO, a.s. 75,2 CHEMAPOL, a.s. 50 033,0
5 Adamovské strojírny, a.s. 66,8 ŠKODA, a.s. 45 315,7