To dnešní mládí. Dorazí do práce na desátou a ve tři odpoledne odchází. Pracují méně a chtějí za to víc peněz. Generace čtyřicátníků a padesátníků naráží na pracovišti na velký problém: nerozumí svým mladším kolegům. Jejich očekávání od pracovního života se totiž výrazně liší. Důsledkem toho se firmy nemohou posouvat dál a mladé zaměstnance mnohdy odradí.

Neporozumění mezi generacemi pozoruje Simona Zábržová, jejíž firma Soulmio nabízí programy péče o duševní zdraví pro firmy. Poslední tři roky má možnost pozorovat, jak mezi sebou fungují jednotlivé generace v prostředí zhruba 250 firem. A ty čím dál častěji její organizaci oslovují s požadavkem na pomoc s porozuměním mladším generacím.

Nedávno jste již předplatné aktivoval

Je nám líto, ale nabídku na váš účet v tomto případě nemůžete uplatnit.

Pokračovat na článek

Tento článek pro vás někdo odemknul

Obvykle jsou naše články jen pro předplatitele. Dejte nám na sebe e-mail a staňte se na den zdarma předplatitelem HN i vy!

Navíc pro vás chystáme pravidelný výběr nejlepších článků a pohled do backstage Hospodářských novin.

Zdá se, že už se známe

Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet.

Děkujeme, teď už si užijte váš článek zdarma

Na váš e-mail jsme odeslali bližší informace o vašem předplatném.

Od tohoto okamžiku můžete číst neomezeně HN na den zdarma. Začít můžete s článkem, který pro vás někdo odemknul.

Na váš e-mail jsme odeslali informace k registraci.

V e-mailu máte odkaz k nastavení hesla a dokončení registrace. Je to jen pár kliků, po kterých můžete číst neomezeně HN na den zdarma. Ale to klidně počká, zatím si můžete přečíst článek, který pro vás někdo odemknul.

Pokračovat na článek

Výrazné generační rozdíly v českých firmách potvrzuje i Milan Rataj, HR stratég a spoluzakladatel start-upu Sloneek, který radí firmám s personalistikou. Podle něj má mezigenerační neporozumění reálný dopad na finanční výsledky firem. A to zejména v regionech, kde je celkově pro mladé lidi složitější uplatnit se i ve větších firmách hlavně v oblastech, jako je marketing, HR či vývoj.

„Chyba není v tom, že nová generace je jiná než předchozí. Je v dlouhodobé neschopnosti manažerů měnit způsob práce a obohacovat ho o poznatky všech lidí v týmu,“ říká Rataj. Naslouchání mladším generacím v tom, co od práce očekávají, se podle něj stává konkurenční výhodou na trhu práce.

1. Volat, nebo jen napsat mail?

Základní oblastí, v níž si generace nerozumí, je forma komunikace. „Jinak komunikují lidé, kterým je 18, 26, a čtyřicátníci,“ říká Zábržová. Z její zkušenosti starší generace upřednostňují telefonování, zatímco mladší mají raději psanou komunikaci přes mail či sociální sítě.

Často se tak může stát, že zatímco na staršího kolegu čeká ve schránce skupinový mail, v němž šéf oznamuje, že porada se ruší, boomer sedí sám v zasedací místnosti a diví se, kde všichni jsou. A po chvíli čekání se rozhodne někomu z kolegů zavolat.

Firmy přitom podle Zábržové mohou do určité míry zaměstnancům s věkovými rozdíly komunikaci ulehčit. „Je třeba ve firmě pojmenovat, jestli si mají vykat, nebo tykat, posílat maily, nebo psát zprávy přes Slack. Ale hlavně nabírat lidi, kteří se vzájemně respektují a nebudou ve firmě tvořit nepříjemnou atmosféru.“

Jak se člení generace

Baby boomers jsou lidé narození v letech 1946 až 1964. Název pochází z amerického prostředí a odkazuje na velký boom v počtu početí v poválečném období prosperity.

Následuje generace X, do níž spadají lidé narození přibližně do roku 1980. V českém prostředí se tato generace částečně kryje s takzvanými Husákovými dětmi, tedy lidmi narozenými v normalizačních 70. letech v rámci velké populační vlny.

Do roku 1996 se pak mluví o mileniálech nebo také generaci Y. Následující generace Z, ohraničená rokem 2012, se vyznačuje tím, že už svůj život prožila se všudypřítomným internetem. Zatím poslední popsaná generace je alfa.

Podle Simony Zábržové ze Soulmia se navíc vlivem rychlého technologického pokroku generace dále tříští a vznikají v nich skupiny, které si mezi sebou také méně rozumí. Rozdíly pozoruje přibližně se sedmiletým odstupem mezi lety narození.

2. Volný čas

Mladší generace si také více stojí za tím, aby měly dostatek času pro sebe. Podle letošního průzkumu společnosti Deloitte mezi 22 tisíci mladými zaměstnanci ze 44 zemí je pro většinu dotázaných při hledání práce stěžejní, jak pro ně bude možné ji vyvážit se svým osobním životem.

Autoři zaznamenali narůstající poptávku po zkrácených pracovních týdnech. V mladších generacích je také větší zájem o práci na dálku nebo aspoň hybridní režimy práce, kdy tráví část týdne v kanceláři a část doma.

Lpění mladých na větší svobodě ale bývá zdrojem neshod v českých firmách. Ty podle Zábržové často vede podnikatel, který svůj byznys vybudoval v 90. letech tvrdou rukou. V posledních letech však přijal několik mladých manažerů, aby jeho firmě pomohli s inovacemi. Přístup k řízení ve stylu striktní kontroly si ale ponechal.

„Manažeři se tím cítí svázaní a v podstatě s ním denně bojují. Vadí jim nedůvěra, nesvoboda a neustálý dohled nad kroky, kterým podnikatel příliš nerozumí,“ popisuje Zábržová.

To vše podle ní vede k mezigeneračním výměnám názorů, jež se zdají jako neřešitelné. A nejčastěji to skončí tak, že mladí zaměstnanci z firmy prostě odejdou. Pomáhá přitom, pokud šéf jasně definuje, jaké mají manažeři kompetence, a důvěřuje jim.

3. Vysedávání v kanceláři

Generace čtyřicátníků a padesátníků se od mladších kolegů liší už jen tím, jak přistupují k času strávenému prací. Zatímco oni sami nemají problém s přesčasy, mladí volí raději co nejčasnější odchod z pracoviště a jasně oddělený odpočinek.

Podle Zábržové se tak mnohdy stává, že starší generace tráví sice v kanceláři více času, ale řeší své osobní problémy. To jim však jen ubírá energii a neznamená to, že pracují víc. „Pak můžeme fyzicky sedět v práci 12 hodin, být úplně vyřízení, ale neudělat nic,“ říká.

Pro člověka navíc není fyzicky možné se po tak dlouhou dobu soustředit a nedostatečný odpočinek výkonu prokazatelně škodí. „Každý máme omezené zdroje pozornosti, schopnosti zpracovávat informace a pracovní paměti. Když je používáme, ale nedoplňujeme, tak dojdou. Potřebujeme mezitím regeneraci,“ potvrzuje psycholožka Zuzana Jochmannová, jež pracuje v Soulmiu.

Firmy se tak podle ní snaží spíše než na počet odpracovaných hodin dívat na konkrétní výsledky, jež daný zaměstnanec má. Tím je tlačí k větší efektivitě, která je vlastnější právě mladším generacím.

4. Firemní hodnoty

Mileniálům a generaci Z také více než starším zaměstnancům záleží na celkovém smýšlení firmy, pro niž pracují. Podle zmíněné studie Deloitte 37 procent příslušníků generace Z a 36 procent mileniálů už někdy odmítlo nastoupit do zaměstnání, které nesouznělo s jejich osobními hodnotami.

Pro mladší generace je daleko důležitější, jak daná firma přistupuje k přírodě, rovnosti pohlaví či znevýhodňování menšin. Této rostoucí poptávce se už zaměstnavatelé začali přizpůsobovat, zejména zaváděním takzvaných ESG strategií, které definují odpovědnost firmy vůči životnímu prostředí, společnosti a způsobu řízení. České firmy v tomto ale pořád zaostávají i za sousedními východními státy a pouze 69 procent z nich si myslí, že je důležité reflektovat environmentální dopady podnikání.

5. Až bude pracovat generace dnešních dětí

Pracovní trh se navíc bude měnit dál. Zábržová očekává velký posun v době, kdy začnou pracovat děti narozené po roce 2012 – generace alfa. Podle ní budou daleko zdatnější z hlediska kritického myšlení a například rozeznávání dezinformací.

Očekává navíc, že už nebude nutné trávit prací tolik času. „Myslím si, že v té době už budeme pracovat jen kolem šesti hodin denně.“ A jelikož technologický pokrok půjde stále dopředu, bude podle Zábržové nutné, aby byli příslušníci starších generací otevření učení se novým věcem.

„Byli vychovaní k tomu, že budou mít ideálně jednu práci na celý život. Myslím si ale, že do budoucna budeme mít jednu práci tak na dva roky a ještě nám s tím bude pomáhat umělá inteligence,“ říká Zábržová. Zaměstnanci starší věkové skupiny pak nebudou žádným způsobem limitovaní a budou podle ní moci naopak přinášet své zkušenosti.

S tím souhlasí i Rataj. „Je třeba si uvědomit, že spolu s generací Z přichází víc změn, než jen ‚jiný pracovní styl‘, který se v jejím případě diskutuje nejvíce. Ty proměny, které reprezentuje, jsou výrazně hlubší.“

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.