hn: Z jakého důvodu se zakládá zahraniční kancelář právě ve Švédsku? Nemělo by být prioritou CzechTrade dostat se spíše do vzdálenějších teritorií a tam usnadňovat českým firmám vstup na zahraniční trhy?
Ke vzniku zahraniční kanceláře ve Švédsku nás vedlo hned několik důvodů. Předně, Švédsko je považováno za trh, který zprostředkovává vstup do ostatních skandinávských zemí, především Norska a Finska. Stále roste zájem českých podniků o skandinávské země, například výrobců nábytku či sportovního oblečení. Pro budoucí členství v Evropské unii je nutné podpořit český export do severní Evropy. Za Švédskem vidíme nevyužitý potenciál, který zatím čeští exportéři dostatečně nevnímají. Chceme vývozcům usnadnit vstup na tento trh a pomoci jim získat maximum aktuálních informací a kontaktů. Další významnou příležitostí je tlak na snižování nákladů, který vede švédské firmy k přesunům výroby.

hn: Sledujete, o jaké země je v tomto směru zájem?
Švédské firmy se snaží část své výroby přesouvat do levnějších zemí, mezi které počítají i Českou republiku. Od asistence na švédském trhu si rovněž slibujeme, že pro české firmy získáme řadu subdodávek i větších zakázek. Švédsko je státem s jedním z největších podílů internacionalizace výroby na světě. Tato tendence je podporována i Švédskou obchodní komorou (Swedish Trade Council je obdoba CzechTrade, má také zastoupení v ČR - pozn. red.) a na toto téma jsou pořádány různé semináře.

hn: V jakých oborech vidíte pro české firmy největší šance?
Největším odvětvím ve Švédsku jsou telekomunikace a IT, kde může Česká republika nabídnout volné kapacity v produkci softwaru. Dominantním odvětvím je automobilový průmysl, který shání nové subdodavatele, a právě v automobilovém průmyslu může Česká republika nabídnout širokou základnu těchto subdodavatelů. A jelikož se švédská ekonomika vyznačuje vysokou mírou internacionalizace, je zde šance pro spolupráci.
Dalším velkým odvětvím ve Švédsku je strojírenství, kde země stejně jako řada dalších států Evropy hledá možnosti levnější výroby, tj. outsourcing. Strojírenská výroba má ve Švédsku velice podobnou strukturu jako v ČR, z tohoto důvodu je Česká republika velice dobrým potenciálním partnerem pro outsourcing (zadávání výroby) zejména ve strojních komponentech a zpracování kovů (výlisky, odlitky apod.) či přenesení výroby do ČR. Agentura CzechTrade v této souvislosti nabízí službu šitou na míru takovým požadavkům - Czech Industrial Partner Search - CIPAS. Její podstatou je vyhledávání vhodných partnerů pro dlouhodobou výrobní spolupráci. Ve Švédsku se také mohou dobře uplatnit výrobci nábytku a různých doplňků. O tuto oblast mají švédští odběratelé zájem, protože v zemi je sice značný dřevozpracující průmysl, ale nábytkářský průmysl není příliš rozšířen.

hn: Předpokládám, že bude nutné vybudovat úzké vztahy mezi místními institucemi, mám na mysli hospodářské komory či různá oborová sdružení...
Švédové jsou v tomto ohledu velice profesionální a vstřícní. Založení zahraniční kanceláře CzechTrade také bezvýhradně podporuje Švédská obchodní komora (Swedish Trade Council) a její zastoupení v ČR (http://www.swedishtrade.com/czechrepublic/, pozn. red.). nabídlo agentuře CzechTrade možnost sídlit v budově Swedish Trade Council v centru Stockholmu.
O dobrých vztazích mezi oběma zeměmi svědčí i jarní vydání speciální přílohy k novinám Svenska Dagbladet. Příloha osvětlovala ekonomické a politické vztahy obou zemí, věnovala se také kultuře a cestovnímu ruchu. To, že byla příloha vydána, je zásluhou Švédsko-české obchodní komory, která se tak pokouší přiblížit švédským čtenářům Českou republiku očima podnikatelů a význačných osobností z obou zemí. Často spolupracuji samozřejmě jak s českým velvyslanectvím ve Švédsku, tak se švédským zastoupením tady v České republice.

hn: Jaký je zájem ze strany českých firem o vaše služby?
Agentura CzechTrade vyřídila v loňském roce kolem třiceti poptávek. Dvacet šest dotazů bylo směrováno na švédský trh. Zájem je doložitelný také počtem dotazů českých firem týkajících se Švédska včetně dotazů směřujících přímo na obchodně-ekonomické zastoupení ve Stockholmu. Podle informací obchodního rady Jana Marušky vyřizuje toto zastoupení v průměru kolem pěti set dotazů ze strany českých firem ročně. Jsme přesvědčeni, že řadu těchto dotazů bude nové zastoupení CzechTrade schopno spolu s obchodně-ekonomickým úsekem dovést až ke konkrétním projektům a otevřít tak cestu k lepší obchodní spolupráci.