Vývoj realitního trhu měl v letošním roce víceméně standardní průběh. V zásadě navázal na loňský rok a byl poměrně příznivý, s mírným převisem poptávky nad nabídkou, a to prakticky ve všech nemovitostních komoditách. Určitou výjimku tvoří pronájem kancelářských prostor, kde je v určitých kvalitativních typech spíše mírný převis nabídky. U rezidenčních nemovitostí nepochybně k pozitivnímu vývoji přispěl konkurenční vývoj na trhu hypoték. To se projevuje jak v obchodovatelnosti nových i starých bytů, tak i rodinných domů a vil. Řekl bych, že aktuální vývoj v oblasti rekreačních nemovitostí potvrzuje trend z minulého roku, a to vzrůstající poptávku v tomto segmentu. Obdobná situace je i v segmentu pozemků pro rezidenční zástavbu.
V oblasti komerčních nemovitostí je setrvalá a v převaze neuspokojená poptávka po investičních příležitostech zajišťujících výnos z pronájmu komerčních ploch. Rovněž poptávka po kvalitně připravených komerčních pozemcích ve vybraných lokalitách převyšuje nabídku. Obecně je však v tomto segmentu poměrně pestrá nabídka rozvojových zón, na jejichž přípravě se podílejí obce, města a popřípadě stát. Tato nabídka však ne vždy uspokojuje kritéria investorů.
Předpokládám, že situace v příštím roce a vývojové trendy budou obdobné jako letos. Ani vstup České republiky do Evropské unie trh zřejmě významně neovlivní. Postupně však lze očekávat oživení poptávky ze strany zahraničních investorů, kteří do této doby váhali s investicemi v ČR.
Autor je ředitelem společnosti RAK CZ a.s.