Podle výsledků šetření, jehož se v pětadvaceti zemích EU, Chorvatsku, Turecku a turecké části Kypru zúčastnilo skoro 30 tisíc lidí, se jiným než mateřským jazykem v Česku domluví 60 procent dotázaných. V unii přitom druhou řečí vládne pouze každý druhý.

Z unijních nováčků si lépe než Češi vedli (nebo se lépe ohodnotili) jen obyvatelé tří pobaltských republik, kteří se většinou bez potíží domluví rusky. Jazykově zdatnější jsou dále Malťané, Slovinci, Kypřané a Slováci.

Slováci, na rozdíl od Čechů, houfně uváděli, že se dorozumí česky. Zatímco na Slovensku mezi cizími jazyky zvítězila čeština, Češi nejčastěji tvrdili, že umí německy. Němčinu zařadilo na první místo 31 procent dotázaných. Následovala angličtina (24 procent) a ruština (19 procent).

Vůbec nejrozšířenějším jazykem EU je angličtina - mluví jí skoro polovina obyvatel pětadvacítky.

Díky rozšíření unie na východ si ale výrazně polepšila i němčina. Na pomyslném žebříčku cizích jazyků je druhá, před francouzštinou.