Daňoví dlužníci budou platit menší penále

Pokuty za špatně odvedené daně jsou u nás nejvyšší v Evropě, ale pravděpodobně se brzy sníží. Počítá s tím novela zákona o správě daní a poplatků, kterou včera doporučil schválit rozpočtový výbor sněmovny. Za návrhem stojí poslanci sociální demokracie, kteří si - podobně jako Ministerstvo financí - od změny slibují to, že lidé začnou víc platit daně, a ne utíkat před finančními kontrolory.
Když teď poplatník odvede na daních méně a finanční úřad prohřešek odhalí, účtuje si stát sankci 0,2 procenta dlužné částky denně. Při přepočtu na roční úrokovou sazbu to odpovídá 73 procentům, což je nejvíc z celé Evropské unie.
Kvůli vysokým sazbám penále stát nejspíš paradoxně přichází o peníze. A to i přesto, že když se poplatník k chybě sám přizná, je penále o něco nižší. "I tak řada firem raději riskuje, nepřizná se a spoléhá se na to, že finanční úřad daň nedoměří," říká prezident Hospodářské komory Jaromír Drábek.
Některé firmy si vybírají své sídlo tak, aby kontrola hrozila co nejmíň. "Riziko" se přitom dá odvodit třeba z průzkumu firmy Terrinvest (www.europa.cz), který srovnával stavy berních úředníků s počtem firem, které platí daně u jednotlivých finančních úřadů.
Například v Praze 6, 7 a 8 hrozí podnikateli kontrola statisticky jednou za víc než sedmdesát let. Naopak spadá-li firma kupříkladu pod finanční úřad Manětín na Plzeňsku, může do ní podle průzkumu přijít kontrola už jedenkrát za dva roky. V Bruntále vychází teoreticky kontrola na každé čtyři roky.
Poslanecký návrh chce penále za nezaplacené daně podstatně zmírnit. Trestem by mělo být zvýšení doměřené sumy o dvacet procent. Namísto penále by si stát účtoval jen úrok z prodlení.