Oba způsoby podnikání mají své přednosti, výhody obchodních společností však pro většinu podnikatelů začínají převažovat. Daň z příjmů právnických osob totiž výrazně klesla: z 31 procent před několika lety postupně na letošních 24 procent. A navíc je s obchodní společností spojeno omezené ručení.
Pravda: začít podnikat jako právnická osoba trvá podstatně déle než zahájit podnikání pouze s živnostenským listem. Ale i s touto nevýhodou je možné se vypořádat. Podobně jako v zahraničí se i na českém trhu dá pořídit takzvaná ready-made společnost.
Pod názvem pocházejícím z angličtiny se skrývá firma, která byla založena jen proto, aby se "hotová" dostala k podnikateli. Ten tak ušetří minimálně půl druhého měsíce běhání po právnících, úřadech, bankách a čekání na rozhodnutí, které se založením obchodní společnosti souvisí. A to i přesto, že se loni zkrátila lhůta pro zápis společností do rejstříku.

Zápis firmy trvá dlouho
"Jakkoliv se měl proces zápisů do obchodního rejstříku zrychlit a zjednodušit, nastal pravý opak," říká Tomáš Pelikán ze společnosti Terrinvest, která se zabývá právě zakládáním společností a jejich prodejem. "K zápisům se nyní musí přikládat více dokumentů a při podání návrhu na zápis společnosti s ručením omezeným se navrhovatel musí prokousat dvacetistránkovým formulářem," doplnil.
Navíc je nutné si uvědomit, že desetidenní lhůta, kterou úředníci na zápis společnosti mají, se váže k pracovním dnům. Ve skutečnosti je tak nutné počítat se dvěma týdny. A ani tím to nekončí. "Usnesení soudu se většinou doručuje poštou, a to do vlastních rukou. A i kdyby si podnikatel zásilku bez prodlení převzal, vše zdržuje ještě patnáctidenní lhůta, kterou má zakladatel na odvolání," vysvětluje Martin Chamr, jehož firma ready-made společnosti také prodává.
Lhůty na odvolání je možné se samozřejmě vzdát, ale i přesto ztrácí začínající podnikatel další dny, než jeho dopis pošta doručí, případně než na soud zajde.
Zapsat obchodní společnost do rejstříku je ale už "to poslední". Předtím je třeba absolvovat kolečko u notáře, složit peníze na základní kapitál na speciálním bankovním účtu, vyběhat živnostenské listy, zajistit si sídlo firmy a podobně.

Rychlost za desítky tisíc
Chce-li podnikatel začít se svou činností ihned, může si takovou již založenou společnost koupit. Ceny specializovaných prodejců se pohybují od 35 do 60 tisíc korun za společnosti s ručením omezeným. Samozřejmě je většinou nutné zaplatit i vklad (u "eseróčka" jde o 200 tisíc korun), peníze si však zájemce prakticky "odnese zpět", a to ve firmě.
Kupující může za pořízenou společnost jednat už za pár hodin. Stačí prodávajícímu dodat výpis z rejstříku trestů pro jednatele společnosti a sdělit další požadavky: například čím se bude společnost zabývat, kam chce přesunout sídlo firmy a podobně. Tyto změny se pak dodatečně zanesou do obchodního rejstříku.
Prodávané ready-made společnosti nikdy nepodnikaly a prodávající si tak mohou dovolit poskytovat garanci za to, že je prodávaná firma bez závazků.
Koupit si lze firmu založenou nedávno, ale i podnik založený dříve, který už vykazuje nějakou "historii". Ten ale bývá dražší, protože zakládajícím firmám vznikají i s nepodnikajícím eseróčkem náklady.


Co to jsou ready-made firmy
Jsou to společnosti, které byly založeny a určeny pro prodej koncovému uživateli.
Mají přidělené IČO, nikdy nepodnikaly, jsou bez dluhů.
Koupit je možné společnost s ručením omezeným, ale i akciovou společnost. Firmu novou, ale i dříve založenou.
Výhoda
Zájemce ušetří čas nutný pro obíhání jednotlivých úřadů při zakládání firmy. Může začít okamžitě podnikat.
Nevýhoda
Služba není zadarmo. Například za společnost s ručením omezeným si prodávající účtují od 35 do 60 tisíc korun.
Vybraní Prodejci ready-made firem
Terrinvest (www.terrinvest.cz)
Chamr & partners (www.spolecnosti.com)
Společnosti Online (www.spolecnostionline.cz)