V používání počítačů a ve využívání internetu Češi kulhají za ostatními Evropany. Důkaz o tom přinesl včera zveřejněný průzkum, který si nechala vypracovat společnost Microsoft. Studie je výjimečná nejen tím, že srovnává počítačové dovednosti zaměstnanců podniků v různých zemích Evropy, ale i tím, že je hodnotí sami jejich šéfové.
Čeští manažeři nevystavili svým lidem právě lichotivou vizitku. Tuzemští zaměstnanci jsou ve všech ohledech pod průměrem Evropské unie a ve většině kategorií se dokonce umístili na chvostu deseti hodnocených zemí. Ze studie ale také vyplývá, že domácí podniky nekladou na počítačové znalosti svých pracovníků takový důraz jako jinde.

Zaostáváme i za Rumuny
Evropskému průměru se Češi blíží jen v základech práce s počítačem. Elektronickou poštu nebo textový editor dokáže podle zmíněného průzkumu používat 85 procent českých zaměstnanců. Co se ale týká pokročilejších znalostí, jako je ovládání specializovaného softwaru nebo využívání internetu pro rozvoj podnikání, Češi výrazně zaostávají například i za Rumuny, kteří letos v lednu vstoupili do unie.

Odpovídalo šest set firem
Hodnotilo se také využívání počítačových a komunikačních technologií v deseti zemích Evropské unie. Jsou mezi nimi zastoupeny nové i staré, velké i malé členské státy. Autoři z britské společnosti IDC oslovili ředitele nebo personální manažery celkem 600 firem.
Ti se shodli na tom, že počítačové dovednosti jsou nezbytné nebo důležité pro čtyři pětiny všech pracovních míst v Evropě. Podle většiny podniků důležitost těchto dovedností jen poroste, a to ve všech sektorech. A 40 procent evropských zaměstnavatelů nyní tvrdí, že by vůbec nepřijalo do práce člověka, který neovládá počítač.
"Tato studie ukazuje, že bez počítačových dovedností bude stále obtížnější najít práci," konstatují autoři průzkumu. "Evropa se mění: i v těch sektorech, které tradičně nebyly spojovány s moderními technologiemi, jako je zemědělství nebo doprava, se nyní stále více požaduje vyšší úroveň počítačových dovedností."
Šéfové firem většinou viní z nedostatečné kvalifikace svých lidí školský systém v jednotlivých zemích. Zároveň ale dvě třetiny z nich přiznávají, že nemají čas ani peníze na to, aby kvalifikaci zaměstnanců sami zvyšovali.
To platí zvlášť pro Čechy. Většina podle studie zvládne základní práci na počítači, ale tím to končí. Zařízení založená na moderních technologiích, jako jsou skladové čtečky nebo elektronické pokladny, ovládají dvě třetiny tuzemských zaměstnanců. Se složitějšími počítačovými aplikacemi si rozumí jen necelých 52 procent českých pracovníků a internet jako nástroj dalšího rozvoje firmy dokáže využít jen 43 procent z nich. Ve všech třech kategoriích je to nejméně ze všech deseti hodnocených zemí unie.
Nedostatek počítačových dovedností přitom nelze svést na rozdíly mezi západoevropskými zeměmi a nováčky z postkomunistické Evropy. Nejlépe se totiž v průzkumu umístilo spolu se Švédskem a Itálií i Estonsko a Rumunsko. Naopak pod průměrem je kromě Česka i Británie nebo Francie.
Nová studie potvrzuje dřívější průzkumy, podle kterých si Češi stále udržují od počítačů odstup. Podle studie Eurostatu počítač v polovině loňského roku vlastnilo 36 procent tuzemských domácností a o něco méně z nich jej mělo připojený k internetu. V celé EU je to přitom téměř každá druhá domácnost a například v Nizozemsku nebo Dánsku to jsou tři čtvrtiny z nich.
/Od našeho zpravodaje/

Češi a informační technologie