Těžko se to skrývá. Je to vidět a slyšet. Ve středověku takové lidi upalovali. Pokládali je za posedlé ďáblem.

Život člověka to změní pořádně. Už ve školce se mu posmívali, že je jiný. Ve škole ho to nebavilo. Vyrostl v hornickém prostředí, kde rozhodovala hrubá síla a neúcta k těm, kteří vynikají. Nejraději si četl. Rád se vzdělával. Lákalo ho to nedostupné. A tak si četl o mořích, dějiny a životopisy.

Touretteův syndrom je doprovázený různými dis-poruchami. Ivo Toman je disgrafik a nedokáže čitelně psát. Navíc se nedokázal soustředit na povel. Šlo to jen tehdy, když byl sám a nikdo ho neviděl. Místo do třetí třídy ho učitelka chtěla poslat do zvláštní školy. To se stává dětem s Touretteovým syndromem často. Dodnes se o tom moc neví.

Byl zamindrákovaný


Neuměl vycházet s jinými lidmi. A v pubertě nastal další problém. Žil v přesvědčení, že ho žádná holka nikdy nebude chtít, protože má tiky. Jak to řešil? Cvičením, aby druhým ukázal, jaký je "bouchač" a alkoholem, aby to dokázal i sám sobě. Protože však má pravou stranu těla méně vyvinutou, ve sportu také díru do světa neudělal.

Na vysokou školu šel do Zvolena na Slovensku. V té době se už učil dobře, měl prospěchové stipendium a navíc si přivydělával i potápěním, které tehdy bylo velmi dobře placené. A jak sám tvrdí: "Všechny peníze jsem pak propil. Zvolen mi ale změnil život! Poznal jsem jiný svět a poznal jsem tam lidi, kteří mi ukázali knihy o osobním rozvoji."

Po převratu se začal opět vzdělávat. Na trhu se objevily knihy o marketingu, životopisy podnikatelů a jiná, do té doby zakázaná literatura. A on je doslova hltal.

V Havířově koupil stolárnu. A brzy přišel největší průšvih jeho života. Bylo mu 29 a měl milióny dluhů. Zjistil, že marketingové teorie profesorů z vysokých škol a z Ameriky v našem prostředí moc nefungují.

Začal prodávat


Tehdy ho kolega ze studií seznámil s přímým prodejem. Přes den byl ve stolárně a večer dělal podomního prodejce, aby měl na výplaty zaměstnanců. Stolárnu pak prodal, aby dluhy dále nerostly.

V prodeji byl dobrý. Proto ho požádali, ať školí jiné prodejce: "To byl pro mne šok! Mám přece tiky, dokonce i zvukové. A já mám druhým říkat, jak se mají chovat při prodeji?" Nakonec ho ale přemluvili, a tak začal školit ostatní.

O přímém prodeji napsal několik knih. A najednou se začali ozývat lidé a firmy, že by chtěli jeho školení. Ještě více se proto vzdělával.

Hlavně chtěl dokázat, že to, co už ví a školí, jde uplatnit i v praxi. Potřeboval "laboratoř", kde by to ověřil v praxi.

Založil vlastní firmu


Založil proto společnost TAXUS International. Už věděl, že marketing a to, co nazval Marketingová psychologie, rozhodují o úspěchu. Nejdůležitější je umění ovlivňovat druhé lidi žádoucím směrem.

Jenže neměl výrobky. Začal tedy s tím, co bylo po ruce - potravinové doplňky. Ty však dovážel a neměl nad nimi kontrolu. Firmu rozšířil na Slovensko a do Maďarska. Stále hledal vhodný produkt a stále testoval svou Marketingovou psychologii ve své firmě. V roce 2002 se přestěhoval do Prahy.

S manželkou, která je jazykově velmi nadaná, vytvořili vzdělávací jazykový program pro samouky Revoluční angličtina TAXUS Learning(r). Manželka ovládá pět jazyků a on ví, jak ovlivnit lidský mozek. Dnes se Revoluční angličtina a němčina prodává již v pěti zemích.

Instinkt zabijáka


Po 16 let studia, příprav a testování své praktické znalosti Marketingové psychologie Ivo Toman shrnul do vzdělávacího videoškolení Instinkt zabijaka, který pomáhá podnikatelům a firmám vyhrát na trhu.

Psychologií se začal zabývat kvůli svému postižení. Pomohl tím nejen sobě, ale i desítkám tisíc jiných lidí. A to jak netradiční Revoluční angličtinou a němčinou, tak i Marketingovou psychologií.

Dnes může i s tímto postižením důstojně žít a cestovat tak, jak to chtěl už před 30 lety v malé hornické vesnici. Hlásá, že problémem není samotné postižení, ale to, jak se k němu postavíte. Rozhodující bylo, že se nikdy nevzdal. Většina lidí s problémy totiž časem rezignuje.


Touretteův syndrom


* Vrozené celoživotní onemocnění mozku.

* Narodí se s ním jeden člověk z tisíce, u většiny v pubertě odezní.

* U mužů se vyskytuje 3-4 krát častěji než u žen.

* Projevuje se nápadnými pohybovými tiky (mrkání, trhání hlavou a končetinami, grimasami) i zvukovými projevy (posmrkávání, chrochtání, pískání, opakování vět po druhých a pod.)

* Tiky se zhoršují při stresu a nedají se potlačit vůlí.

* Přidružené poruchy chování: hyperaktivita, nadměrná impulsívnost, vtíravé myšlenky, nutkavé jednání, poruchy pozornosti, poruchy učení.

* U 14 % lidí s Touretteovým syndromem se vyskytuje neslušná gestikulace a slova. Tito lidé však za ně nemohou, nedá se to odnaučit.

* Nemá vůbec vliv na inteligenci.

* Trpěli jím i W. A. Mozart, Ch. Dickens a další výjimeční lidé.

Vizitka


Jméno:

Ing. Ivo Toman

Věk:

41

Bydliště:

Praha 4

Povolání:

Majitel a jednatel společnosti TAXUS International s.r.o.

Produkty:

Revoluční angličtina a němčina TAXUS Learning(r) - Jazykový vzdělávací program.

Učíte se bez slovníku, bez drilovaní a bez gramatiky pomocí doslovných překladů.

Pak to posloucháte "na pozadí". Podobně jako písně Karla Gotta, které zná snad každý.

Instinkt zabijáka - několikadílné videoškolení o Marketingové psychologii.

e-mail: ivo@taxus.cz

www.taxus.cz

www.instinktzabijaka.cz