070621_23r200.gifKdo chce vydělat na stárnutí populace, měl by se zaměřit například na poskytování zdravotních a sociálních služeb pro seniory, tvrdí vedoucí katedry demografie Fakulty informatiky a statistiky na pražské Vysoké škole ekonomické Jitka Langhamrová. Češi ale zatím podobné podnikatelské příležitosti opomíjejí.


HN: Domníváte se, že se čeští podnikatelé připravují na problémy, které přinese rychlé stárnutí populace?

Zejména menší firmy neuvažují z pohledu dlouhodobé strategie a ženou se za momentálním úspěchem. Mají spíše krátkodobé cíle. Stárnutí populace a jeho důsledky je v podstatě nezajímají.

Naopak velké firmy se stárnutím počítají. Zpravidla se nereprezentují cíleně jako firmy vyrábějící výrobky pro starší generaci, ale směrují část produktů na starší a pokročilé. Příkladem z České republiky může být firma Jablotron. Vyvinula mobil pro starší, který pracuje na základě klasické pevné linky, má velká tlačítka, sluchátko i šňůru.


HN: Jak jsou v tomto ohledu na tom čeští podnikatelé ve srovnání s cizinou?

Čeští menší podnikatelé v porovnáním s těmi zahraničními se chovají, jako by postrádali schopnost dlouhodobého strategického myšlení.

Zahraniční podnikatelé oproti tomu zpravidla formulují dlouhodobé strategické záměry, ve kterých počítají mimo jiné i s demografickými změnami a jejich dopady na populaci a podnikání.


HN: Jaké jsou podle vás hlavní problémy, které s sebou stárnutí populace podnikatelům přináší?

Hlavním problémem bude získávání nových lidí. To si zřejmě v budoucnu vyžádá další investice do nových technologií, nahrazujících lidskou pracovní sílu. Začne, a už začíná, také probíhat boj o talentované pracovníky. Proto ještě výrazněji vzroste úloha vzdělání.


HN: Jaké kroky by měli podnikatelé udělat, aby se na tyto problémy připravili a zároveň využili podnikatelské příležitosti, které s sebou trend stárnutí populace nese?

Především by si měli zmapovat z demografického pohledu region, ve kterém chtějí podnikat. Zjistí tak mimo jiné věkovou skladbu obyvatelstva a také kolik je žen, mužů a dětí. Co se týče budoucnosti, měli by si nechat odhadnout budoucí vývoj populace na daném území a tomu se přizpůsobit. Uvidí, zda z pohledu potřeb naleznou v regionu, kde působí, odpovídající pracovní sílu. Pokud chtějí výrobky či služby nabízet v daném regionu, měli by si uvědomit, že jiné potřeby mají mladí lidé a jiné starší populace. Demografická studie by jim měla pomoci ukázat, na jaké cílové skupiny se zaměřit.


HN: Kde si podnikatel takovou studii může nechat vypracovat?

Podle mne by se měl obrátit na odborné pracoviště ekonomicko-demografického charakteru. Studie tohoto typu si často nechávají zpracovávat podnikatelé ve Spojených státech amerických, když si chtějí otevřít určitý podnik v dané lokalitě. Dozví se tak, kolik lidí žije v okolí, jak jsou staří, jakého jsou pohlaví a mnoho dalších, pro podnikání důležitých informací.

Zjistí třeba i to, jaká je dostupnost jejich podniku pro možné zákazníky. Také naše katedra v minulosti zpracovávala řadu různých studií, například pro Spolanu Neratovice, kde šlo spíše o zjištění potenciálních zdrojů pracovních sil.


HN: Dokázala byste říci, jaké konkrétní podnikatelské příležitosti stárnutí populace přináší?

Konkrétních podnikatelských příležitostí je celá řada. V celé České republice je dnes více než 14 procent osob starších 65 let a podle odhadů Českého statistického úřadu vzroste tento podíl do roku 2050 na 33 procent. Ve starších věkových skupinách navíc převládají ženy.

Firmy, které včas pochopí, že se ve svém cílovém zaměření mohou soustředit na starší populaci, budou s velkou pravděpodobností ve výhodě. Například v Německu je supermarket, který se orientuje pouze na starší klientelu. Nápisy jsou zde velké, ceny přiměřené, uvnitř obchodu jsou lavičky k oddechu.


HN: A co zdravotnické služby?

Jistě, řada možností se nabízí v oblasti poskytování zdravotnických služeb a služeb sociální péče. V dnešní době se často hovoří o prodlužování délky života ve zdraví. Senioři chtějí být soběstační, využívat stáří k různým aktivitám. Chtějí se dále vzdělávat, chtějí cestovat.

Já sama bych se zaměřila na poskytování placených, ale dostupných zdravotních a sociálních služeb pro seniory.

Související