Starostové obcí, kteří čekají na dotace z Evropské unie, aby postavili čistírny odpadních vod, opravili kanalizace, zavedli ekologické vytápění, zateplili budovy nebo zlepšili nakládání s odpady, už mohou na žádostech začít pracovat.

Ministerstvo životního prostředí napevno rozhodlo, jak přesně rozdělí 150 miliard korun z Evropské unie, které jsou určeny pro roky 2007 - 2013 na životní prostředí. Po 170 miliardách korun z EU určených na dopravu je tento stopadesátimiliardový balík evropských peněz hned druhý největší. Už pro rok 2007 z něho bude možné vyčerpat zhruba 20 miliard korun.

"Primárně jsou peníze určeny obcím, školám, obecně prospěšným společnostem a dalším veřejným subjektům," říká šéf Státního fondu životního prostředí Petr Štěpánek. Fond pak bude první žádosti přijímat mezi 3. zářím a 26. říjnem 2007.

Stát očekává, že o peníze budou žádat řádově tisíce uchazečů. Už teď má na dvě stovky projektů, které nedosáhly na peníze z předchozího období let 2004 - 2006.

Na peníze čeká třeba Praha. Na opravu čistírny za deset miliard bude chtít po Bruselu miliard šest. "Žádost na projekt v přepracované podobě - tedy místo vysoko položených odkališť zasunutý na úroveň terénu - podáme v září," říká pražský radní Petr Štěpánek (SZ).

Velký projekt má i Brno, které bude chtít na opravu kanalizace z unie miliardu a čtvrt, anebo České Budějovice, které hodlají za půl miliardy z Bruselu opravit 23 kilometrů vodovodů a kanalizací.

"Celkem budou jednotlivé projekty rozděleny do sedmi oblastí, ale zatím jsme jich otevřeli pět. U nich máme předjednaný souhlas Evropské komise," říká Štěpánek.

Příjem žádostí stát odstartoval ještě dříve, než Brusel Česku schválí základní dokument rozdělení evropských peněz. "Finální schválení tohoto dokumentu očekáváme v průběhu září," řekl ministr životního prostředí Martin Bursík (SZ).

Do té doby by se také mělo vyřešit, jestli Brusel povolí dotace pro fyzické osoby. "O této podpoře zatím vyjednáváme. Jde třeba o instalace solárních panelů na domy. Pokud by se komise rozhodla, že na to peníze dávat nebude, stát to bude i nadále podporovat z národních programů," říká Štěpánek.

Ostatní žadatelé však budou mít přístup k penězům snazší, než měli v uplynulém období. Tedy pokud nemají s vodohospodáři uzavřené smlouvy na dlouhá období, které se Bruselu nelíbí. Nejpodstatnější změnou, zvlášť pro malé obce, je to, že peníze budou propláceny průběžně, a ne až po dokončení projektu. Pro všechny projekty také platí, že se na nich bude Evropská unie podílet 85 procenty.

Zjednodušit by se měla i příprava žádostí. Fond životního prostředí vyšle z pražské centrály do krajů a eurocenter více lidí. "Připravujeme i databázi certifikovaných poradců, chystáme školení starostů a čekáme, že školení budou probíhat i v bankách a rozvojových agenturách," říká Štěpánek.

Po zkušenostech z minulého období, kdy třeba Lázně Toušeň musely vracet část příspěvku za chyby v tendru na stavitele čistírny, vznikne kontrolní oddělení z odborníků, kteří budou na stavbách dohlížet na nakládání s penězi.