Touha uspět na trhu, získat konkurenční výhodu či proniknout do zahraničí. To jsou hlavní motivy, které vedou řadu malých a středních podnikatelů v Česku k tomu, aby se zajímali o různé systémy kvality a o certifikaci podle nich. Tato osvědčení mohou totiž zlepšit prestiž firmy a přesvědčit zákazníka, že právě její výrobky a služby uspokojí jeho potřeby.

A o jaké certifikáty je největší zájem? Firmy si zpravidla pořizují certifikáty podle normy ISO 9001, která se zaměřuje na kvalitu managementu podniku, či ISO 14001, jež je orientována na šetrnost k životnímu prostředí.

Poměrně velká finanční náročnost celého procesu však vede k tomu, že většina drobných českých firem osvědčení postrádá. Certifikace je přitom stále častěji vyžadována v tendrech o české i evropské veřejné zakázky a rovněž od subdodavatelů firem, které výběrová řízení vyhrály. Firmy, které certifikát ISO nemají, tak ztrácí na evropském trhu konkurenceschopnost.

Získejte příspěvek

Usnadnit firmám přístup k certifikátům ISO se proto rozhodlo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Vyhlásilo program Certifikace, v němž nabízí dotace na přípravu k získání tohoto osvědčení. Podporovány jsou certifikáty ISO 9001 a ISO 140001. V případě, že má firma zájem o oba typy, může dostat příspěvek až ve výši 300 tisíc korun.

Malé a střední podniky, které mají maximálně 39 zaměstnanců a sídlí nebo podnikají na území Prahy, mohou rovněž využít produkt Komora Cert.

Projekt, který vypracovala Hospodářská komora hlavního města Prahy, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a umožňuje firmám získat dotaci ve výši 100 tisíc korun na zavedení systému řízení kvality dle ISO 9001. "Do projektu se mohlo přihlásit 40 společností a jeho kapacita je dnes takřka naplněna. Do dnešního dne evidujeme 38 přihlášených společností," říká Petr Kolbe, který je odborným garantem projektu. Pro podniky, které se ucházejí o veřejné zakázky, je podle něj certifikát ISO 9001 dnes už naprostou nutností. A jaké jsou zkušenosti firem, které certifikát získaly? "Nedá se říci, že by zavedení ISO přímo přispělo ke zvýšení počtu našich zákazníků. Nakonec jsme ani nic takového bezprostředně po certifikaci neočekávali. Toto osvědčení kvality ale naší společnosti jednoznačně dodalo další konkurenční výhodu, kterou můžeme oficiálně prezentovat," tvrdí Bedřich Vít z firmy U-INVEST, která byla jednou z prvních, jež projekt využily.

Jen certifikát nestačí

Podle mnohých, ale nejsou samotné normy ISO rozhodně samospasitelné. "Certifikáty jsou z pohledu malých a středních firem dobrým signálem pro obchodní partnery, že firma má určitý řád a dodržuje určitá pravidla," říká místopředseda Asociace malých a středních podniků Karel Havlíček.

Rozhodující je ale podle něj vlastní přístup firmy k certifikaci. Pokud je totiž ISO norma zavedená pouze z důvodu vylepšení image, není mnoho platná a firma pouze utrácí peníze za certifikaci a za konzultanty. "Pokud se certifikace na bázi ISO norem zavádí pouze pro efekt, obvykle se firma dostává do situace, kdy pouze vyplňuje desítky nesmyslných formulářů a v důsledku je celý proces pro podnik spíše přítěží," říká.

Nevýhodou systému řízení kvality přes ISO normy je podle něj i skutečnost, že na zavádění se podílí pouze malá skupina odpovědných osob a zbytek podniku nechápe ani podstatu, ani přínosy. "Za zcela nerelevantní považuji skutečnost, kdy někteří odběratelé nebo dokonce dodavatelé nutí podnik, aby si zavedl ISO. To je zcela nepřípustné, vždyť mohu mít zavedený daleko účinnější nástroj kontroly kvality," tvrdí.

Podle Karla Havlíčka se v takových případech jedná o šikovnou marketingovou formu certifikačních a konzultačních firem, jak dostat do hry více subjektů a vydělat více peněz. "Radím proto malým a středním firmám tato doporučení ignorovat," říká.

Hlavní přínos certifikace naopak vidí v tom, že do podniků zavádí vnitřní systém a důslednost v řízení. "To samo o sobě by mělo přinést i efekt pro zákazníka. Zavést systém ale nutně neznamená zavádět ISO normy, mohu si vytvořit i vlastní hodnotící systém, je-li přínosem, potom není nezbytné nutit se do nákladných certifikací," dodává.

 

070802-23.jpg

Související