Českým malým a středním firmám se očividně daří pronikat na cizí trhy a vyvážet tam zboží i služby. A o svůj úspěch se neváhají podělit. Snad i proto se udělování letošní desáté výroční Exportní ceny DHL neslo v duchu rekordních 236 přihlášených vývozců. Obrat všech soutěžících firem dosáhl vloni téměř 51 miliard korun a jejich export 26 miliard korun.

Také magazín Exportér - mediální partner Exportní ceny DHL - byl při tom, a to jak ve výběrové komisi, tak při předávání cen 15. listopadu ve Švandově divadle v Praze.

Soutěž pro malé a střední exportéry organizuje společnost DHL Express CZ ve spolupráci s agenturou CzechTrade. A důvod? "Smyslem Exportní ceny DHL je vyjádřit uznání všem těmto společnostem, které šíří dobré jméno republiky v zahraničí. Veřejnost by si měla být vědoma, jak důležitou roli hrají malé a střední firmy v ekonomickém rozvoji a že se významně podílejí na růstu exportu," vysvětluje záměr Jiří Stojar, generální ředitel DHL Express CZ.

Hodnotící kritérium tvoří index, který se vypočítá jako násobek meziročního růstu exportu a podílu exportu na obratu. Na základě získaných výsledků se určuje pořadí a společnosti jsou rozděleny do kategorií - středně velká společnost, malá společnost, exportér teritoria a exportér regionu. Samostatnou kategorií je ocenění nejúspěšnějších klientů agentury CzechTrade.

Trofej v kategorii "Malá společnost" si odnesl BAUER-AGROMILK, pelhřimovský výrobce a vývozce technologií do zemědělství a živočišné výroby, monitorovací techniky a kamerového systému. Tato firma vznikla před šesti lety spojením dvou dominantních subjektů v oboru - Bauer Tábor a Agromilk Pelhřimov. Právě díky tomu a spolupráce s izraelskou firmou Afikim se jí daří pronikat na světové trhy. "Ano, úspěch je o technologiích a hlavně o kvalitních lidech," říká Zdeněk Novák, předseda představenstva BAUER-AGROMILK.

Dalšími v pořadí jsou firmy OLTIS a BAUER TECHNICS.

V kategorii "Středně velká společnost" se vítězem stala firma MONTSERVIS PRAHA. Zabývá se výstavbou energetických staveb, rozvodů tepla a vody, klimatizací a elektrorozvodů silno- i slaboproudu. Důležitou část její činnosti tvoří technická správa a provoz budov, kotelen a výměníkových stanic. MONTSERVIS PRAHA vyhrál nabídku na dodávku přípojek plynu pro americkou vojenskou základnu v Aviinu v Itálii a je jedním z dodavatelů staveb pro NATO.

Na druhém místě skončila firma VARI, třetí příčka patří společnosti MIKROELEKTRONIKA.

Cenu v kategorii "Exportér teritoria - USA" získala benešovská společnost BAEST, která v posledních letech sklidila řadu ocenění. Její výrobní program je zaměřený na výrobu svařovaných ocelových konstrukcí a strojů pro stavebnictví. "Obchod je potřeba dělat rychle, hbitě reagovat a přinášet sofistikovanou odpověď. Předpokladem jsou vzdělaní a kvalifikovaní lidé ve firmě. Největším problémem je však jejich získávání," říká František Kulovaný ml., ředitel controllingu společnosti BAEST. Jeho firma vyváží z osmdesáti procent pro nadnárodní společnosti a nehledě na sílící korunu proniká na severoamerický trh.

Cenu v kategorii "Exportér teritoria - Latinská Amerika" převzala firma MIKROELEKTRONIKA. Patří mezi přední společnosti v oblasti automatizovaných odbavovacích systémů ve veřejné přepravě osob. Její zařízení denně odbaví přes 20 milionů cestujících ve 26 zemích světa, především v Evropě a v Jižní Americe. "V takových teritoriích, jako je Jižní či Severní Amerika, je to o dlouhodobém marketingu a velkých kontraktech. Nutné je být flexibilní a zákazníkovi dokázat nabídnout to, co si přeje. Například do Portlandu jsme dodávali mobilní automaty na vytisknutí jízdenky pro české tramvaje a požadavek byl, aby si jízdenku dokázali vytisknout i slepci, kteří neznají Braillovo písmo," říká Vladimír Vojáček, obchodní ředitel společnosti MIKROELEKTRONIKA.

Cenu v kategorii "Exportér regionu", kde volba regionu padla letos na Ústecký kraj, obdržela ústecká společnost ADLER CZECH. Vznikla před sedmi lety a zabývá se řízením výroby, importem, skladováním a obchodováním s reklamním textilem značky ADLER. "Vloni jsme navýšili meziroční obrat o 270 procent, letos to bude podobné. To, čím zákazníky oslovujeme, je rychlá logistika, jsme schopni dodat do druhého dne do šesti okolních zemí balíček o váze do 35 kilogramů. Přirozeně využíváme internet, ale to nejdůležitější je pro nás práce se zákazníkem. Proto jsme v Ústí nad Labem vytvořili call centrum, které dokáže zpracovat zakázky v cizích jazycích," říká jednatel společnosti ADLER CZECH Martin Hausenblas.

Kromě hlavních cen je samostatnou kategorií ocenění "Nejúspěšnější klient CzechTrade". Cenu získala pražská společnost INCO Engineering, výrobce a dodavatel těžních strojů a zařízení pro vertikální dopravu v hlubinných dolech. Je jedním ze tří evropských výrobců, který zařízení dodává na klíč. Patří i k zakládajícím členům sdružení Česká dobývací technika (CDT). "Naše výrobky najdete zejména v Rusku, v Murmansku, na jihu Uralu, v Kuzbasu a jinde. Je o ně ohromný zájem a poptávka stoupá takřka geometrickou řadou. Problém je v kapacitách, možnosti omezuje nedostatek kvalifikovaných lidí, zejména techniků. Není to jen naše bolest, jde o celé české strojírenství, a tedy i o naše subdodavatele. To jsou limity exportu," říká generální ředitel INCO Engineering Antonín Jaroš.

Soutěže o titul "Nejúspěšnější klient CzechTrade" se zúčastnilo na pět desítek firem, které vloni exportovaly v hodnotě 5,552 miliardy korun. Díky využití služeb agentury CzechTrade uzavřely tyto firmy kontrakty za 1,334 miliardy korun. Samotný vítěz kategorie INCO Engineering za přispění CzechTrade vyvezl zboží za 695 milionů korun.

Ve stovkách milionů korun se měří podpořený vývoz dalších dvou klientů agentury, firmy BIOMAC Černý a krnovské ELFE. I to naznačuje, že jubilejních deset let existence CzechTrade přineslo a přináší ovoce. "Těší nás, že se do soutěže hlásí stále více firem. I to je možno považovat za doklad trendu rostoucího zájmu podnikatelů o pronikání na cizí trhy. Za devět měsíců roku využilo služeb zahraničních kanceláří CzechTrade více firem než za loňský rok," říká Zuzana Synková, ředitelka Odboru exportních služeb CzechTrade a předsedkyně poroty.

Foto: DHL

 hn_071122_ex_20p.jpg

udělování cen DHL