O tom, kdy se Rusko stane dalším členem Světové obchodní organizace (WTO), se rozhodne pravděpodobně po únorové návštěvě komisaře EU Petera Mandelsona v Moskvě a po ruských prezidentských volbách. Z pokroku jednání v posledních měsících se však zdá, že patnáctileté jednání o členství by mohlo být zakončeno ještě letos.

Překvapení ale nejsou vyloučena. Rusko je sice již několik let považováno za horkého kandidáta na vstup do WTO, délka jednání a měnící se stanoviska klíčových zemí svědčí však o složitosti procesu. Rusko v jednání předběhla nakonec i Ukrajina.

Mimo jednací prostory můžeme v Bruselu slyšet obavy z toho, co se po vstupu Ruska do WTO vlastně změní. Bude to Rusko, anebo se změní samotná organizace WTO? Navíc Gruzie, Polsko, Saúdská Arábie, ale i Spojené státy a nakonec Evropská unie v různé fázi jednání hrozily či hrozí, že jej zablokují. Záležet bude zejména na samotném Rusku, jak vysoko mezi ostatní priority členství klade. Až dosud proces připomínal sinusoidní křivku, což nepochybně odpovídalo vývoji domácí ruské politické situace, a také různě chytře vedené taktice vyjednávání.

Jedním z diskutovaných témat je výklad terminu "upon accession". Ruská strana si jej k dosažení některých přístupových podmínek v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví vykládá jako "až po vstupu do WTO", zatímco EU by rozhodně ráda viděla jejich splnění ještě "před vstupem do WTO".

Samotné jednání o vstupu jakékoli země do WTO je časově náročné a poměrně komplikované. V případě Ruské federace, která požádala o členství v GATT v červnu 1993, o tom svědčí fakt, že se dosud uskutečnilo přes třicet řádných zasedání a daleko více neformálních jednání. První verzi závěrečné zprávy, která obsahuje první návrh protokolu o přístupu, projednávala pracovní skupina již téměř před šesti lety.

Na cestě do WTO musí Rusko zdolat ještě několik překážek. V první řadě je to dokončení jednání o zemědělství, sanitárních a fytosanitárních opatřeních, technických překážkách obchodování, státních subvencích a vývozních clech. Stranou nezůstává ani pro Rusko citlivá regulace ruského trhu alkoholu.

Na druhé straně pro USA je citlivá problematika ochrany duševního vlastnictví a obavy z nelegálního šíření produkce amerického filmového průmyslu.

Oblastí přednostního zájmu EU je maximální odstranění ruských vývozních cel. Proto Brusel tlačí na Moskvu, aby se vzdala vývozních cel, která uvalila na některé suroviny. O dřevo jde například švédským a finským papírnám. Sporným bodem jsou i železniční tarify, které podle Bruselu zvýhodňují ruské přístavy.

Pozitivním impulzem pro vzájemné vztahy se však nepochybně stala dohoda mezi veterinárními službami Polska a Ruské federace, která odblokovala embargo na vývoz polského masa na ruský trh z roku 2005.

V nejbližší době budou dosud neuzavřené kapitoly diskutovány i ve vícestranném formátu. Pro úspěšný vstup musí Rusko na svoji stranu získat ještě Saúdskou Arábii, která žádá plný přístup k ruským produktovodům, či Gruzii. To by mohlo průběh závěrečné fáze zkomplikovat více, než by Rusům bylo milé.

Co je přínosem vstupu Ruské federace do WTO? Získání členství je dlouhodobým procesem, který své ovoce začíná přinášet již v průběhu vyjednávání. Změny obchodně-politické legislativy, která musí být v souladu s pravidly WTO, jsou klíčovým průvodním znakem této cesty. Znamená to, že Rusko bude respektovat moderní principy obchodování, nediskriminace, národního zacházení, přiznání členským zemím doložky nejvyšších výhod a také relativní transparentnost. Přijetí oprávněných ochranných opatření, například o antidumpingu či vyrovnávacích celních sazbách, budou podléhat testu kompatibility s dohodami WTO.

V obchodě se zbožím budou cla na průmyslové výrobky i na zemědělské produkty fixována na určité úrovni, požadavek na jejich zvýšení podléhá kompenzacím (například snížení celních sazeb u jiných druhů zboží, navýšení povolovacích kvót apod.).

V oblasti obchodování se službami bude zaručen na určité úrovni přístup na trhy v jednotlivých sektorech, a to včetně pohybu fyzických osob, jejich usazování a možnosti zřizování poboček.

Oblastí prioritního zájmu v dosažené dohodě bude i ochrana práv k duševnímu vlastnictví. Členové WTO trvají na zárukách jejího fungování na poměrně vysoké úrovni.

Po různých turbulencích, které provázely dlouhá jednání, se tedy zdá, že období klidu a mlčení střídá čas zvýšené aktivity. A protože frekvence jednání závisí spíše na ruské straně, je možné s určitou povinnou dávkou optimismu tvrdit, že se jednání přibližují závěrečné etapě.

Česká republika usiluje o to, aby dohody o vstupu Ruska do WTO bylo dosaženo ještě letos. To odpovídá i zájmům české obchodní politiky, která klade zjednodušení a liberalizaci přístupu evropských a našich firem na světové trhy mezi své vysoké priority.

Autor je náměstek ministra průmyslu a obchodu

O procesu přijímání kandidátských zemí do WTO se dozvíte na adrese www.wto.org.