Účetnictví státu se od roku 2010 zásadním způsobem změní. Umožní to novela zákona o účetnictví, kterou schválil včera Senát a nyní ji dostane k podpisu prezident republiky. Novela má zkvalitnit hospodaření s majetkem státu a nakládání s penězi, přinést věrohodné informace, a tím i zvýšit důvěryhodnost Česka. Zákon přichází například s tím, že u kulturních památek, u kterých není známa pořizovací hodnota, bude jejich ocenění činit jednu korunu. Jde například o svatovítskou katedrálu nebo korunovační klenoty.