V polovině 18. století zde vznikla písčina o výměře 1600 ha a po další desítky let mapy označovaly tuto oblast jako Moravskou Saharu. Zánikem vegetace větrná eroze půdy vytvořila oblast vátých písků. Zásluhou lesního inspektora Jana Bedřicha Bechtela, který se nechtěl dívat na to, co způsobí člověkem narušená a pak sobě samé ponechaná příroda a třicet let pilně vysazoval borový les, čímž upevnil pohyblivé písky, vznikl rozlehlý borový les. Touto svou činností na ploše víc než 5000 ha zcela změnil ráz krajiny. Jeho pomník je u silnice vedoucí z Bzence k řece Moravě.
Z náměstí v Bzenci vyjdeme s modrou, zelenou a žlutou k nádraží (0,5 km), překročíme Vracovský potok a vstoupíme do Bzenecké Doubravy, na jejímž okraji je rozcestí Bzinek (1). Z něj se držíme původního směru a modré značky, která nás vede borovými lesy k Žilkovu dubu (7,5) u nedalekého rekreačního zařízení hodonínského Domu dětí a mládeže. Mohutný památný strom je pojmenován po bájném loupežníkovi, který na spletitých cestách Doubravy přepadával pocestné. Zde se chytneme zelené značky a poklidnými a výškově nenáročnými lesními cestami dojdeme k železniční trati na okraji Soboněk (13). Název se vztahuje k soustavě malých rybníků na Ratíškovickém potoce, který se přenesl i na přilehlé rekreační stavby. Pokud se na rozcestí přidržíte zelené, dojdete při trati na železniční stanici do Rohatce (15,5), odkud se můžete pohodlně vrátit do Bzence.
My ostatní si pro pokračování vybereme žlutou doprava a při zmíněných rybníčcích dojdeme lesem k místní komunikaci a pak okrajem lesa do Rúdníku, kde ze zaniklé obce zbyl jen dvůr a hřebčín. Za nimi vstoupíme znovu po lesní komunikaci do lesa a vyjdeme z něho ve Vacenovicích (19,5) s možností občerstvení, kde žlutá značka končí. Na rozcestí se dáme po modré vpravo táhlou vsí, za ní vstoupíme opět do lesa a jím dojdeme na rozcestí Malá Strana (22,5). Zde se dělí kratší a delší varianta. Kratší pokračuje po modré a otevřenou krajinou nás dovede na železniční stanici do Vlkoše (25,5) s barokním kostelem Nanebevzetí P. Marie a četnými prehistorickými nálezy v těsném okolí. Chráněnou památkou lidové architektury je zde vinný sklep čp. 21. Odtud se můžeme vlakem vrátit do Bzence.
Zájemci o delší cestu volí na rozcestí žlutou doprava a lesem kolem drůbežárny dojdou do Vracova (26,5). Samozřejmě že i zde můžeme své putování skončit a odjet vlakem do sousedního Bzence. Ti nejvytrvalejší tam dojdou stále po žluté opět okrajem Bzenecké Doubravy. Dojdou s ní na rozcestí Bzinek (30,5), kde vlastně ráno začínali, a vrátí se se třemi souběžnými značkami vlevo na nádraží nebo až na náměstí v Bzenci.

Jan Stráský
Autor je předsedou Klubu českých turistů, bývalý ministr a premiér

mapa 
MAPA: Slovácko Hodonínsko, 1:50 000, edice KČT č. 91

TRASA: 1. Bzenec, nám. - po modré: Bzenec, žst. (0,5) - 2. Bzinek (1) - 3. Žilkův dub (7,5) - po zelené: 4. Soboňky (13) - po žluté: 5. Vacenovice (19,5) - po modré: 6. Malá Strana (22,5) -
kratší varianta: 7a. po modré Vlkoš, žst. (25,5)
delší varianta: 7b. po žluté Vracov (26,5) - 8b. Bzinek (30,5) - Bzenec, žst. (31) - 9b. Bzenec, nám. (31,5).