Lze ovšem říci, že i přes dramatičtější vývoj u některých druhů pozic, nebyla zatím oblast financí a účetnictví výrazněji zasažena. Pomineme-li bankovnictví a finanční instituce, je poptávka v oboru financí a účetnictví poměrně stálá. V poslední době se projevuje zvýšený zájem o uchazeče se zkušeností z klientského účetnictví (účetní firmy) a odborníky z oblasti daní. V interních podnikových financích se společnosti zaměřují spíše na zvýšení efektivity práce, případně zkvalitnění existujících procesů a postupů. Stabilní je i poptávka v oblasti controllingu, reportingu a finančního managementu. Ve financích a účetnictví se současná situace odráží spíše v uvážlivějším plánování personální stránky příslušných oddělení, včetně náboru, na druhé straně se projevuje i vyšší opatrnost na straně uchazečů, ať už při zvažování odchodu z určité společnosti, tak při výběru nového zaměstnavatele.

Stejně jako v předchozích letech trvá nedostatek kvalifikovaných uchazečů s odbornou specializací, především v účetnictví a oblasti daní. Stále častější jsou požadavky na znalost a praktickou zkušenost s Mezinárodními účetními standardy (IFRS, US GAAP, apod.). Se zvyšující se senioritou pozice se zkušenosti v této oblasti stávají ne-li nutností, tak významnou předností uchazeče. Charakter pozic ve financích a účetnictví vyžaduje nepřetržité vzdělávání a doplňování odborných znalostí a kvalifikace. Jednou z možností, jak kvalifikaci zvýšit jsou, kromě specializovaných školení zaměřených na aktuální změny v oboru, odborné certifikace. V České republice můžeme v tomto ohledu hovořit o dvou nejdůležitějších, které představují jednak dvoustupňová certifikace Institutu Svazu účetních (ISÚ) a ACCA. První ze zmiňovaných se už podle názvu zaměňuje na účetní pozice, certifikace ACCA je zacílená, případně vyžadovaná, spíše u seniorštějších pozic ve finančním managementu.

Je nesporné, že absolvování odborné certifikace svým držitelům významně zvyšuje možnosti uplatnění na trhu práce. Úspěšní absolventi certifikace mohou získat zaměstnání rychleji, potenciální zaměstnavatelé k nim přistupují s vyšší důvěrou v jejich odborné schopnosti. Vlastnictví certifikátu je potvrzením odborných znalostí a zkušeností. Na tomto místě je nutné podotknout, že samotný certifikát získání lukrativního zaměstnání nezaručuje, může ale hrát významnou roli při rozhodování o přijetí uchazeče. V oblasti finančních a účetních pozic, bez ohledu na senioritu, je uchazeči stále podceňována nutnost znalosti cizích jazyků, především angličtiny a ideálně dalšího evropského jazyka. Znalost angličtiny je v současnosti u většiny pozic považována za samozřejmost, stejně jako například znalost práce na počítači. Nelze opomenout i takzvané "soft skills", zvláště pak komunikační dovednosti a manažerské schopnosti. Zaměstnavatelé napříč obory považují za obecně platný trend na trhu práce, že tyto schopnosti jsou dnes stejně důležité jako odborné znalosti. Tento trend také potvrzuje 50 procent finančních odborníků, kteří se zúčastnili průzkumu Financial Directions Survey (mezinárodní výzkum dotazující více než 2500 finančních a účetních odborníků ve 13 zemích světa, včetně České republiky) společnosti Robert Half International.

Odhadovat budoucí vývoj na trhu práce ve financích a účetnictví je vzhledem k současné situaci velice obtížné. Nesporným faktem ovšem je, že se společnosti stále častěji obracejí k externím řešením, a to jak u řadových pozic v účetnictví, tak ve finančním managementu. Projevuje se zvýšená poptávka v oblasti Interim Managementu, který nachází uplatnění v nejrůznějších projektech zahrnujících například restrukturalizace firem, revize a úpravu stávajících procesů nebo krizovém řízení.


Robert Half International

Mezinárodní společnost Robert Half International se zaměřuje na vyhledávání a výběr vysoce kvalifikovaných odborníků. Společnost byla založena již v roce 1948 a ve své oblasti dosáhla vedoucího postavení. RHI je kotována na Newyorké burze cenných papírů a také byla zařazena do prestižního seznamu Standard & Poor's S&P 500 Today jako první společnost působící v oblasti vyhledávání a výběru zaměstnanců.


ACCA Czech Republic, Slovakia & Hungary

Na Příkopě 9/11, 110 00 Praha 1

Tel.: 222 240 855, fax: 224 239 720, www.accaglobal.com

info@cz.accaglobal.com