Uplynulý rok, byť už je nějakou dobu za námi, nebyl pro komerční nemovitosti tím z nejsnazších, čemuž odpovídají výsledky evropských i světových nemovitostních fondů. Řada velkých fondů a bank napříč Evropskou unií, Německo nevyjímaje, prožívala mezi roky 2022 a 2023 podobný scénář, který se nevyhnul ani nám. Přesto ale v evropském kontextu hodnotím výsledek fondu Accolade jako solidní, neboť nejen z dat společnosti CBRE či INREV je zřejmé, k jak výrazným propadům v posledních měsících roku na trzích docházelo.

Zmíněné nepříznivé podmínky se konkrétně v našem případě, mimo jiné i díky štěstí na sektor, ve kterém působíme, dařilo držet pod kontrolou. I tak je ale neoddiskutovatelné, že do výnosnosti fondů v uplynulém roce zasáhl pokles hodnoty jejich portfolií v důsledku nižšího ocenění jednotlivých nemovitostí. Tento pokles je ale možné kompenzovat nárůstem vybíraného nájmu. Právě to se nám částečně dařilo. Podíváme-li se na meziroční srovnání nájmů, v roce 2023 jsme dosáhli skoro 18procentního nárůstu spolu s projekty přidanými do portfolia fondu v průběhu roku. Obdobně důležité bylo i dojednávání prodloužení nájemních smluv. 

Rád říkám, že se pohybujeme v oboru, který je vlastně takovým zrcadlem dění na trhu. Postupujeme proto podle toho, co ve světě funguje a dává dlouhodobě smysl. I z minulosti víme, že nemovitosti jsou cyklická investice, která se jednou za čas nevyhne poklesu. Zároveň ale víme i to, že po tomto období přichází růst. A již nyní vnímáme pomalé oživování investičního trhu, kdy úrokové sazby postupně klesají, čímž i nadále snižují cenu financování. 

Jsem proto přesvědčen, že nás pro letošní rok čekají o něco optimističtější vyhlídky. Industriální nemovitosti, jako jsou logistické areály, prostory pro výrobu nebo robotická centra tvořící portfolio fondu Accolade, byly jedním z mála segmentů, kde se nepřestalo stavět. Novou poptávku jsme viděli hlavně u velkých firem, které požadují desítky i rekordní stovky tisíc metrů čtverečních, neboť i ve složité době potřebovaly řešit svůj rozvoj a nemohly vyčkávat.

Fond Accolade tak od svého založení, od kterého letos uplyne jubilejních deset let, dokazuje funkčnost a nezbytnost hal jako infrastruktury pro podnikání evropských firem. Jejich klíčová role se opět plně ukázala právě během mimořádných událostí posledních let. Rychle jsme pochopili, že Evropa musí být soběstačnější ve výrobě i méně náchylná na výpadky. Držme tedy i nadále sobě a Evropě palce.

Přehled realitních fondů v Česku