Vprosinci loňského roku se jejím novým generálním ředitelem ve střední a východní Evropě stal Radim Hradílek. Nový ředitel přichází s novou strategií, jejímž cílem je vydobýt do tří let na českém a slovenském trhu informačních technologií první příčku. Z jakých zkušeností čerpá, kdo je jeho vzorem a jaké kroky jej k tomuto cíli dovedou?

Rychlá cesta do managementu

Radim Hradílek (43) vystudoval na Technické univerzitě v Ostravě obor silnoproudá elektrotechnika, který ve své době patřil k velmi prestižním. Jeho vedoucí diplomové práce, dnes dlouholetý rektor, profesor Tomáš Čermák, mu na státnicovém večírku prorokoval, že u elektrotechniky dlouho nezůstane a bude se spíše živit managementem. A měl pravdu.

V roce 1988 nastoupil do svého prvního zaměstnání v Nové Huti Klementa Gottwalda v Ostravě. "V té době bylo zvykem, že když nastoupil mladý inženýr, musel absolvovat povinné kolečko po všech odděleních, takže jsem si kromě programování vyzkoušel i manuální práci."

Po roce přišla revoluce, která odstartovala Hradílkovu manažerskou kariéru. "V roce 1991 jsem v novinách objevil inzerát, že firma Andersen Consulting hledá nové konzultanty. Nechal jsem si vysvětlit, co je to konzultant, a přišlo mi zvláštní, že je to člověk, který všechno ví, všem radí. Nicméně mě to zaujalo, a tak jsem jel na takzvané assesment centrum." Zde kromě všeobecného přehledu absolvoval test manažerských schopností. "Měli jsme si představit, že jsme generální ředitelé firmy, odcházíme na dovolenou a máme už jen krátký čas na vyřízení různých záležitostí od soukromých - půjčit si knihy na dovolenou, vybrat peníze - po pracovní - jít na setkání s klienty atd. - a naším úkolem bylo zvolit, co je nejdůležitější, na čem budeme pracovat. Takže to byl test něčeho podobného, co dělám nyní." Radim Hradílek jako jeden z mála assesment centrem prošel, a stal se tak českým konzultantem číslo 8 v Andersen Consulting v České republice.

Báječná manažerská škola

Kromě Andersen Consulting, kde byl jeho obrovskou manažerskou i morální autoritou tehdejší ředitel Jan Frolík, za svoji manažerskou školu považuje zvolení do funkce prezidenta v basketbalovém klubu Nová Huť Ostrava v roce 1991. Zde ve svých šestadvaceti letech jednal s řediteli velkých firem o podpoře klubu, a tím získával spoustu cenných zkušeností i kontaktů do budoucna. Hradílek ostatně také potvrzuje pravidlo, že vrcholoví manažeři byli a stále jsou většinou velmi dobří sportovci. "To, že jsem dělal vrcholově basketbal, tedy týmový sport, mě naučilo táhnout s ostatními v týmu za jeden provaz. Pamatuji si, že jen díky našemu týmovému duchu jsme dokázali porazit i papírově silnější soupeře a stát se mistry ČSSR. Přesně to jsem si s sebou odnesl i do byznysu. Každá firma je kolektiv složený z různorodých osobností a já se snažím takovýto kolektiv správně sestavit a využívat jeho různorodosti ve prospěch firmy."

Udělat z desítky dvojku

Ve společnosti Andersen Consulting zůstal Radim Hradílek celkem osm let. Zde stoupal na kariérním žebříčku poměrně rychle až k pozici Senior Managera. Nicméně partnerem, tedy společníkem firmy, se stal až díky nabídce konkurenční konzultantské firmy - PricewaterhouseCoopers. "Ačkoliv PWC bylo ve světě v té době na druhém místě na trhu, v České republice bylo až na desátém a mým úkolem bylo z desítky na českém trhu udělat dvojku. Podařilo se mi najít mezeru na trhu - bylo to procesní a strategické konzultantství, díky kterému jsem stanoveného cíle dosáhl. Po 2,5 letech naši divizi koupila společnost IBM a rázem jsem se stal součástí jiné firmy - jak z hlediska firemní kultury, tak i procesů."

V IBM Radim Hradílek opět neomylně vycítil příležitost v zaměření se na IT poradenství a systémovou integraci zejména v sektoru veřejné správy. Stal se lídrem divize Business Consulting Services v regionu CEE (střední a východní Evropa). Velkou změnou pro něho byl nový styl práce s kolegy - při počtu 500 konzultantů ve 12 zemích musel přejít z osobního řízení na řízení po telefonu.

Další úspěch na sebe nenechal dlouho čekat - po třech letech přijímá místo Public Sector Leadera divize Global Business Services pro region CEMAAS (střední a východní Evropa, Blízký východ, Rakousko a Švýcarsko).

Další výzva - Logica

Největší motivací pro Radima Hradílka je spojit své jméno s úspěchem firmy na trhu, možnost realizovat svoji strategii a vychovat si kvalitní týmové hráče, kteří mu pomohou vytčených cílů dosáhnout. Proto z IBM odchází na sklonku roku 2008 za další výzvou - do Logicy. Společnost Logica má v České republice na trhu IT služeb a konzultací velmi dobré postavení, Radim Hradílek však chce do tří let dobýt první místo. "Velkou výhodu vidím v tom, že si Logica ze své pozice nadnárodní firmy nechala v lokálním kontextu jen to dobré - máme skvělou mezinárodní podporu, ale v našem CEE regionu rozhodujeme naprosto samostatně. Nemusíme se podřizovat rozhodnutí globálních manažerů, kteří dost často nerespektují lokální specifika tak, jak je to běžné v jiných velkých mezinárodních firmách, neboť toto ani není ambice globálních manažerů Logicy."


Součástí vaší nové strategie ve společnosti Logica je i transformace organizační struktury. Jaké konkrétní změny jste zavedl?

Základním cílem transformace je co nejvíce se přiblížit zákazníkovi a jeho potřebám. Proto v oblasti řízení projektů získali jednotliví projektoví manažeři větší pravomoci, přičemž jsou podřízeni přímo ředitelům divizí. Zrušil jsem jednu úroveň řízení, a tím pádem se samotná práce na projektech stává efektivnější. Také v obchodu se zrušení jedné úrovně projeví lepším a těsnějším přístupem k zákazníkům, pružnější strategií, kterou tvoří generální ředitel, ředitel divize a obchodník. Největším expertům společnosti se tak uvolní ruce pro cílenou komunikaci s našimi klienty.

Reorganizace v CEE je do značné míry podobná reorganizaci v naší sesterské společnosti ve Velké Británii, kde nová struktura značně zvýšila motivaci všech pracovníků, kteří díky větším kompetencím a provázanosti jednotlivých týmů mají nyní možnost sledovat důsledky svých aktivit na výsledcích společnosti. Tento efekt očekávám i u nás.


V oblasti IT se nepohybuje mnoho žen. Jaká je situace v Logice, jaké šance zde mají ženy?

Ženský element do IT bezpochyby patří, a to hned z mnoha důvodů. Ženy můžou do IT světa vnést nejen lepší výsledky díky své preciznosti a loajálnosti, ale i noblesu. Když se nějaké schůzky účastní žena, muži se snaží vyjadřovat kultivovaněji, přicházet s kreativnějšími nápady či dosahovat lepších výsledků - jako by se chtěli předvést. V současné době u nás působí pouze 20 % žen a mým cílem je ještě tento rok dosáhnout alespoň 30 %. Rád bych ženy viděl i na řídicích nebo obchodních pozicích.


Dává Logica šanci i absolventům škol? Jaké předpoklady u absolventů preferujete?

Samozřejmě absolventy pravidelně nabíráme na celou řadu pozic. Aktuálně budeme přijímat nové programátory. Vysoká škola obvykle člověka naučí základním programátorským návykům, a tak jsou absolventi vhodnými kandidáty. Dále budeme nabírat lidi na pozici technických architektů. Tam je to o něčem jiném - uchazeči musejí mít technické předpoklady a umět přijímat znalosti, být proaktivní, učit se od starších kolegů na projektech, na konkrétní práci.

Nejlepší absolventy bychom pak chtěli nabrat do oblasti business konzultantů. Takovýto člověk, i když nebude mít znalost daného oboru, se musí umět učit, musí sám vyhledávat informace a musí se vyznat v tom, jak funguje byznys a jaké jsou jeho klíčové hybatele. Takovýchto lidí je sice málo, ale i tady mám dobrou zkušenost, doposud jsem měl štěstí na velmi dobré absolventy. n rks

Radim Hradílek se ve volném čase věnuje rodině, cestování a četbě. Rád také stráví příjemné chvíle u sklenky dobrého červeného vína. Mezi jeho záliby dále patří lyžování, jízda na kole, potápění a squash.