Největší evropská organizace mentorů a koučů působí už i v ČR

V Praze se uskutečnil ustavující sněm občanského sdružení EMCC CZECH (European Mentoring and Coaching Council), mezi jehož členy patří zejména profesionální koučové a zástupci firem působících v tomto odvětví. Hlavním cílem sdružení je propagace koučinku a mentoringu, nastavování standardů a etických zásad a poskytování podpory členům i uživatelům.

EMCC je přední světová nezávislá nezisková organizace zaměřená na propagaci best practice, zvyšování povědomí o koučinku a standardech koučinku. Organizace zajišťuje odbornou i marketingovou podporu všem svým partnerům rekrutovaným z řad koučů, firem poskytujících koučinkové služby a vzdělávání, subjektů akademické, veřejnosprávní i sportovní sféry a vytváří platformu pro sdílení zkušeno-stí, setkávání a propojování zástupců jednotlivých zájmových skupin.

Na sněmu byly odsouhlaseny stanovy sdružení, zvoleni zástupci do výkonné rady a diskutován plán činnosti. Hlavní náplní práce sdružení bude v následujícím období pořádání seminářů a workshopů na různá témata z oblastí mentoringu a koučinku. Tyto akce budou přístupné nejen odborné, ale i laické veřejnosti. Koučink prochází v posledním období velmi dynamickým vývojem. Stále více firem a podnikatelů využívá služeb profesionálních koučů při dosahování svých obchodních i životních cílů. Zároveň se čím dál více manažerů snaží využívat metodiky koučování jako standardního manažerského nástroje, kterým rozvíjejí potenciál spolupracovníků a zajišťují jejich aktivní a odpovědný přístup při řešení pracovních problémů. Kouzlo koučinku spočívá v uvědomění si postojů, souvislostí, možností a dalších reálií a převzetí zodpovědnosti za své konání a jeho výsledky.

Udržíme si klíčové zaměstnance?

Snad všechny firmy právě prožívají přechodné období, které je a ještě bude hodně náročné na zachování konkurenceschopnosti i prosperity. Jednou z důležitých věcí je udržet si klíčové zaměstnance s jejich znalostmi a zkušenostmi, což mimo jiné znamená zajímat se také o jejich názory, postoje a potřeby. Jak se jejich zaměstnanci cítí? Co očekávají? Čemu věří a jaký mají pocit jistoty - nejen práce, ale také informací o vývoji společnosti? To všechno je předmětem ankety zajišťované společností FONTES H, spol. s r. o. Anketa mapuje vnímání klimatu v zaměstnání. Probíhá od března do června 2009 v celé řadě firem, které tyto informace zajímají. Jednotlivé firmy dostávají bezplatně k dispozici "vlastní" výsledky a v případě zájmu k porovnání i souhrn ze všech ostatních zúčastněných společností. Podrobné informace lze získat na e-mailové adrese fontesh@fontesh.cz.

"Chci do O2" - speciální web pro zájemce o práci v O2

"Chci do O2", to je hlavní moto a zároveň i název domény speciálních webových stránek, které v březnu spustila Telefónica O2. Sloužit mají samozřejmě především zájemcům o práci ve společnosti, jsou jedním z dalších nástrojů O2, jak do svých řad přilákat kvalitní spolupracovníky. Ron Clarke, výkonný ředitel pro lidské zdroje Telefónica O2, jejich spuštění okomentoval: "Od nových náborových stránek si slibujeme větší efektivitu a cílenost v oslovování skutečně pravých kandidátů."

Internetová adresa www.chcidoo2.cz nabízí přehledné informace o společnosti Telefónica O2 nejen coby poskytovateli integrovaných telekomunikačních služeb, ale především jako o zaměstnavateli. Stránky uvádějí podrobnosti o programech pro zaměstnance, o tom, jak vypadá výběrové řízení na konkrétní typy pozic anebo co očekávat od zaškolení po nástupu do firmy. Svou rubriku s pozicemi, které nevyžadují předešlou pracovní praxi, zde najdou i studenti a čerství absolventi středních a vysokých škol. Prostor je dán i fotografiím a videu.

A jak projevit zájem o konkrétní pracovní pozici? "Postačí jednoduše vyplnit elektronický dotazník, přiložit svůj životopis a odeslat. O další kroky se již postará některý z našich náborových specialistů," uvedla Věra Newbold, supervizorka náboru ve společnosti Telefónica O2. Web existuje také v anglické verzi na adrese www.gotoo2.cz.