Personalista firmy

Kurz, Centrum odborného vzdělávání

Cílem kurzu "Personalista firmy" je naučit posluchače práci personální agendy, písemností a dokladů, které s personalistikou souvisejí včetně jejich postupu vyřizování. Mezi hlavní témata jsou zařazeny pracovně-právní vztahy a s tím související položky (pracovní doba, změny pracovního poměru apod.), základy mzdového účetnictví i vedení personální agendy se všemi zásadními činnostmi personálního pracovníka. Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou a absolventi obdrží osvědčení o rekvalifikaci pro pracovní činnost "Personalista" s akreditačním číslem MŠMT (s celostátní platností).

Aktuální trendy v managementu

Seminář, Agentura Motiv P

Pracovat na manažerské pozici vyžaduje nejen odpovídající znalosti, ale také osobní vyrovnanost a schopnost získat kontrolu nad stresem. Pomocí jeho identifikace si lze osvojit různé techniky zvládání stresu a akutních stresových situací. Kurz je založen na předání doporučených postupů účastníkům, jak snadněji zvládat zátěžové situace, odhalovat výkonové, časové a osobnostní rezervy v plnění pracovních úkolů i v osobním životě. Pro každého budoucího zaměstnance je velkou výhodou umět ovládat své chování a posilovat pozitivní myšlení.

Marketing prakticky

Kurz, ECS Edconsia

Chcete-li se stát dobrým marketingovým specialistou, je nutné umět pochopit a správně definovat pozici a funkci marketingu ve firmě. Teprve potom dokážete efektivně nastavit marketingové cíle ve společnosti, vyvíjet strategickou roli marketingu v rámci komunikace firmy a pojmout správný postoj v plánování marketingových aktivit s ohledem na firemní plán. Prostřednictvím praktických cvičení vám přiblížíme veškeré zásadní znalosti pro odbornou marketingovou praxi.

Public Relations v praxi

Kurz, Gradua-Cegos

Tento kurz je určen všem, kdo se chtějí ve svém budoucím zaměstnání blíže zabývat Public Relations (dále jen PR). Prostřednictvím praktických příkladů vám představíme možnosti, jak vytvořit, udržovat a rozvíjet pozitivní image společnosti v očích cílové veřejnosti. Vytváření dobrých vztahů se zákazníky, obchodními partnery, zaměstnanci, médii a jinými cílovými skupinami má velký vliv na výsledky jakékoli činnosti společnosti. Seznámíte-li se s pojetím PR a jejich jednotlivými nástroji, poznáte skutečnou sílu a účinnost této formy komunikace s veřejností. Provedeme vás také tématy, jak řídit krizovou komunikaci, jak rozvíjet media relations či dobře zorganizovat tiskovou konferenci.