Světová banka v loňském fiskálním roce poskytla, nebo se pevně zavázala poskytnout celkem 12,5 miliardy dolarů (asi 224,3 miliardy Kč) na pomoc členským zemím a soukromým firmám v oblasti Evropy a Střední Asie. To je o 58 procent více než v předchozím fiskálním roce do konce června 2008. K vysokému růstu přispěla finanční a ekonomická krize, pro boj s jejími dopady banka zvýšila pomoc chudším zemím.

Řada zemí v Evropě a Střední Asii měla na začátku krize velmi zranitelnou pozici, uvedla banka. Důvodem jsou relativně vysoké deficity běžných účtů, rostoucí vnější dluh i velmi vysoký růst půjček a spotřeby financované z devizových úvěrů. Na druhé straně přišel prudký pokles cen komodit, který se dotkl hlavně zemí ve východní části regionu, jako jsou Rusko a Kazachstán. Ekonomika většiny zemí v regionu v důsledku krize začala prudce klesat. SB se v těchto zemích zaměřuje hlavně na ochranu pracovních míst a stabilizaci finančního sektoru.

Skupina Světové banky má několik členů. Patří mezi ně Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (IBRD), Mezinárodní sdružení pro rozvoj (IDA), Mezinárodní finanční korporace (IFC) a Agentura pro mnohostranné investiční záruky (MIGA). IBRD poskytuje finanční pomoc a analytické a technické služby členským zemím, IDA bezúročné půjčky a granty nejchudším zemím, IFC napomáhá rozvoji soukromého a družstevního sektoru prostřednictvím úvěrů, garancí a majetkových investic. Cílem MIGA je podpora přímých zahraničních investic do rozvojových zemí prostřednictvím záruk proti politickým rizikům.

IBRD a IDA poskytly loni peníze na 53 projektů. Největšími příjemci peněz byly Polsko (2,5 miliardy USD), Kazachstán (2,1) a Turecko (2,0). Projekty jsou zaměřené na překonání krize a rychlý rozvoj zemí po skončení krize. IFC dala prostředky na 87 projektů, zaměřila se hlavně na podporu finančních trhů a investic do úspor energie. MIGA pomohla 10 projektům.

Související