Dyje

Dvě lodě, starší Valentýna pro 80 cestujících a mladší Viktorie pro 100 pasažérů, vozí turisty od hráze Vranovské přehrady až pod hrad Bítov. O letních prázdninách vyjíždí lodě na těchto linkách čtyřikrát denně od pondělí do neděle. Kromě linkové dopravy se lze vydat i na některou z každodenních okružních plaveb. Od září do konce října je lodní provoz rovněž zajištěn na každý den, ale aby se okružní plavba uskutečnila, musí se na malý 20km okruh sejít nejméně dvacet zájemců a na 35km třicet cestujících.

Aktuální informace získáte na telefonním čísle 720 382 783.

U Břeclavi je možné na lodích putovat jak po samotné řece ve městě, tak po blízkých spojených přehradách Nové Mlýny. Společnost Lodní doprava Břeclav nabízí pět plavebních tras, u kterých na řeku nasazuje malé motorové čluny a na přehradu lodě větší. Na dolní novomlýnské nádrži pluje historická loď Pálava, která od svého spuštění na vodu v roce 1953 sloužila půl století v přístavu Hamburk jako obslužná loď. Na Dyji byla přivezena v roce 2008.

Podrobné informace o jízdních řádech na jednotlivých trasách obdržíte na telefonním čísle 723 968 410.

Jihlava

Na přehradě Dalešice na řece Jihlavě vozí turisty od poloviny dubna do konce října loď Vysočina. V hlavní sezoně o letních prázdninách se plavby mezi Kramolínem a Koněšínem konají třikrát denně od úterý do neděle. Od září je loď v provozu pouze o víkendech, pluje vždy jednou dopoledne a jednou odpoledne. Zpáteční jízdenka na celý okruh z Kramolína do Koněšína a zpět stojí 180 korun.

Informace lze získat na telefonu 604 562 489.

 

 

 

 

Metuje

Jedna z nejkratších lodních tras je v provozu na umělém jezírku na řece Metuji v Adršpašských skalách. Velkou pramici s jednoduchými lavicemi obsluhuje převozník s bidlem. Na zdolání trasy měřící jen několik desítek metrů to stačí. Délka plavby krátká, porce romantiky vydatná, kořeněná trochou kýče. Jezdí se denně od května do října od 9 do 17 hodin. Cena jízdenky je 30 korun.


Morava

Mezi Spytihněví a Uherským Hradištěm pluje od loňského roku po Baťově kanálu a řece Moravě nová výletní loď pro šedesát cestujících. Jmenuje se stejně jako řeka - Morava. V září pluje pouze v neděli, sejde-li se nejméně dvacet zájemců. Zpáteční lístek na nedělní trasu stojí 210 korun.

Telefon: 603 802 691


 

Mže

Po přehradě Hracholusky na řece Mži pluje od května do konce září loď Plzeň. V září pluje loď pouze o víkendech jednou denně. Výchozí přístaviště je u kempu u přehradní hráze. Plavby organizuje společnost Transkemp.

Telefon: 377 914 113

Labe

Plavba na Labi funguje jako zip s vylámanými zoubky. Vše vymyšleno tak, aby do sebe přesně zapadalo, ale skutečné provedení drhne. Labe mělo být původně splavné od německé hranice až ke svému hornímu toku ve východních Čechách. Systém jezů a plavebních komor měl po celý rok zajišťovat dostatek vody a příznivý proud, ale velkolepý projekt nebyl nikdy po celé své délce dokončen. Provoz od Ústí nad Labem do Hřenska je dodnes v moci přírody a neupravené řečiště u Přelouče a Opatovic brání lodím plout od Chvaletic proti proudu až do Hradce Králové.

Arnošt z Pardubic je proto výletní loď uzavřená ve vodním vězení. Domovský přístav má v Pardubicích na levém břehu Labe za zimním stadionem a každý den odpoledne vyplouvá proti proudu pod hrad na Kunětické hoře nebo po proudu ke zdymadlu v Srnojedech. Dál ani v jednom směru nemůže.

Původně měly být Pardubice říčním přístavem na vodní cestě až do Opatovic pod Hradcem Králové, kam měly čluny ze severních Čech vozit hnědé uhlí do elektrárny. Ale tak vysoko proti proudu nebylo nikdy labské koryto upraveno. Splavná vodní cesta končí u elektrárny ve Chvaleticích, několik kilometrů proti proudu překonává Labe u Přelouče nesjízdné peřeje, následuje připravený splavný úsek od Srnojed přes Pardubice až k soutoku Labe s Loučnou a dál už je řeka opět pro větší lodě nesplavná.

Zajímavější je Arnoštova plavba proti proudu, neboť loď na cestě z Pardubic do Brozan pod Kunětickou horou proplouvá plavební komorou. O víkendu pluje Arnošt před polednem proti proudu dokonce až do Kunětic k poslednímu splavnému místu. Na palubu lodi je možné si vzít s sebou jízdní kola a z přístaviště si výlet protáhnout na hrad a pak třeba na koupání k některému z blízkých zatopených písníků. Lístek pro dospělého stojí 140 korun, děti platí polovinu a pro rodiny jsou připraveny výhodné společné jízdenky.

Podrobnosti o plavbách a jízdních časech získáte na telefonních číslech 602 484 620 nebo 606 636 846.

Mají-li svou loď Pardubice, nesmí sousední Hradec zůstat pozadu. Je ale na Labi proti proudu od Pardubic, a protože je tak v řece méně vody, i lodní doprava tu má menší rozměry. Lodě Pirát a Smiřice jsou větší otevřené čluny s jednoduchými lavicemi po obvodu. Smiřice mají zelený nátěr a plátěnou stříšku, Pirát má hnědým nátěrem a malým stěžněm vyvolávat iluzi loupežnické bárky. Loďky plují buď ve městě, nebo proti proudu na hradecké předměstí do Smiřic.

Skutečnou raritou jsou dva miniaturní zadokolesové parníčky Hradec a Královna Eliška, u kterých je slovo "parník" na místě. Lodě pohání skutečný parní stroj, žádný dieselový nebo benzinový motor. Ve všední dny se až do konce září pořádají plavby od 15 do 19 hodin, o víkendech jsou lodě připravené k vyplutí už od 10 hodin.

Pro rezervaci míst využijte telefonní číslo 777 009 143.

Nedělní odpoledne v Kolíně nemusí dusat jen dvoučtvrťovým taktem dechovky, ale také otáčkami naftového motoru výletní lodi Kolinea. Ta se dvě hodiny po poledni vydává na cestu k soutoku Labe s Cidlinou u Poděbrad. Jednosměrná jízdenka stojí 240 korun, zpáteční 300 korun, děti platí polovinu

Informace: 722 580 474

Svou loď mají pro rozptýlení turistů i lázeňských hostů také nedaleké Poděbrady. Nečekejte ale žádný adrenalin, vždyť ve zdejších lázních se léčí srdce. Loď Král Jiří nabízí klidné svezení po proudu k Nymburku a zpátky nebo proti proudu k soutoku Labe a Cidliny. Obě trasy trvají přibližně hodinu a na té k Cidlině je možné u soutoku z lodi vystoupit a do lázní se pobřežní čtyřkilometrovou vycházkou vrátit zpátky. V čase letních prázdnin pluje Král Jiří každý den a na oba úseky se postupně vydá vždy dvakrát. Od září se plavby pořádají pouze ve středu, v sobotu a v neděli vždy od 14 hodin nejprve k soutoku s Cidlinou a od 15.30 na hodinový okruh k Nymburku.

Informace na telefonu 603 886 582

Skutečné lodní putování s jedním přestupem lze podniknout po Labi z Mělníka do Ústí nad Labem. Stačí, aby byla právě středa nebo pátek, kdy na sebe navazují lodní spoje provozované Labskou plavební společností. Kdo chce jet po proudu, musí postupovat takto: v 9 hodin nastoupit v Mělníku na loď Porta Bohemica a svézt se s ní do Roudnice nad Labem, kde přistává ve 12.30. V přístavu pak počkat na loď, která o hodinu později, tedy ve 13.30 připluje z Ústí nad Labem. Na tu pak přestoupit, ve 14.45 odplout a v 18.55 vystoupit v Ústí nad Labem. V opačném směru se na loď nastupuje v 9.30 v Ústí a po přestupu v Roudnici a odplutí ve 13.35 končí plavba v 16.45 v Mělníku.

Skuteční dobrodruzi si mohou dopřát ještě tento přídavek: v pátek splout z Mělníka do Ústí nad Labem, vlakem přejet do Děčína, zde přenocovat a v sobotu v 9.30 nastoupit na loď Posseidon a vystoupit až na hranici s Německem ve Hřensku. Plavba na tomto úseku je však závislá na aktuálním stavu vody, a proto se doporučuje ověřit si plavební podmínky u kapitána Labské plavební společnosti Milana Helviga.

Telefonní číslo 777 037 379

A kam dál z Hřenska? Těžká volba, vždyť kamkoliv zpátky do Čech to je odsud do kopce. Hřensko, kde Labe opouští naše území, je nejnižším místem České republiky. Má-li rozhodnout příroda a přirozený tok řeky, je potřeba se naučit několik německých slovíček a svěřit se do péče německých lodníků.

Další putování pak může mít tento scénář: z Hřenska na pravém labském břehu přívozem do Schöny na levém německém břehu. Odsud malým parníkem do lázeňského městečka Bad Schandau a po přestupu na historický kolesový parník třeba až k pevnosti Königstein. Z Mělníka až sem víc než stokilometrová plavba.

Informace o plavbách na německém území je možné najít na internetových stránkách www.saechsische-dampfschiffahrt.de a www.ovps.com.Ohře

V Chebu je možné se svézt malým člunem pro jedenáct lidí, a to buď přímo ve městě na řece Ohři, nebo na přehradě Skalka. Městský okruh od areálu krajinné výstavy směrem ke hrázi přehrady a zpět trvá přibližně dvacet minut a lze se na něj vydat každý den kromě pondělí od 10 do 17 hodin. Člun vyplouvá vždy, sejdou-li se alespoň tři cestující. Čtyřikrát denně (10.15, 13.15, 15.15, 17.15 hod.) se vydává na okruh člun na přehradě Skalka. Podmínkou pro plavbu je alespoň pět pasažérů. Plavební sezona na řece i přehradě je od začátku června do konce září.

Informace u společnosti Autobusy Karlovy Vary na telefonu 353 997 159

Vltava

Před půlstoletím by byly potřeba vyhrnuté nohavice a v plátěném ubrousku pecen chleba, špek a hrouda tvarohu. Dnes stačí peněženka, polobotky a městské oblečení. Plavit se po Vltavě od Šumavy do Prahy už nemá s vorařským dobrodružstvím nic společného.

Na hledání Štrachovce, kopce, na kterém vichřice polámala stovky smrků, zapomeňte. Jaroslav Marvan na něm sice ve filmu Plavecký mariáš zorganizoval budovatelskou brigádu a s kamarády voraři ještě před vybudováním vltavské kaskády splavil dřevo po řece k pile, jenže to byl pouze film.

Komunistická agitka je dodnes často vnímána jako obrazová kronika starých vorařských časů na Vltavě, ale ve skutečnosti se film natáčel na posledních kilometrech Otavy před soutokem s Vltavou pod hradem Zvíkov. Při plavbě po Orlické přehradě si tak lze jen představovat, jak asi v pětadvacetimetrové hloubce vypadají zbytky domku pod Svatou Annou nebo vaziště vorů u Štědronína. To jsou místa, která si ve filmu zahrála a nad kterými dnes jezdí motorové čluny.

Vltavská kaskáda, to jsou vodní schody, které ukončily vorařské plavení a dnes umožňují pohodlnou plavbu výletním lodím. Co přehrada, to několik vyhlídkových okruhů. O prázdninách se na ně lodě vydávají denně, od září do října se jízdní řády obvykle redukují na víkendový provoz.

Na lipenské přehradě je možné až do poloviny září absolvovat denně dva devadesátiminutové okruhy. První vede od přehradní hráze k Přední Výtoni, Frymburku a Hrušticím. Druhý míří k Dolní Vltavici a Radslavi. Plavby zajišťuje společnost Rosenberger Lipno Line.

Telefon: 602 403 364

Provoz na přehradách Orlík a Slapy zajišťuje společnost Quarter. Od konce srpna do začátku listopadu vyplouvá o víkendech a státních svátcích dvakrát denně loď od přehradní hráze ke Zvíkovu a zpátky. Cesta v jednom směru trvá přibližně tři čtvrtě hodiny a jízdenka stojí 120 korun. Po cestě má loď několik zastávek, na kterých je možné vystoupit a jízdenka je pro svezení na kratších úsecích levnější.

Kontakt: 382 275 333

Na slapské přehradě je pravidelná lodní linka v provozu pouze o letních prázdninách, kdy trasu od přehrady k Nové Živohošti a zpátky absolvuje výletní loď třikrát. Jednou denně pak jede loď přes celou přehradu až k hrázi Orlíku (52 kilometrů). Od září je možné si domluvit pouze mimořádné plavby, kdy se pronajímá celá loď.

Objednávky a informace na telefonu 257 740 389

O hustotě lodního provozu na Vltavě v Praze je možné se přesvědčit pohledem z kteréhokoliv mostu. Neuplyne ani pět minut, aby pod jeho obloukem neprojela nějaká loď, od malých převozních člunů (například z Císařské louky k Jiráskovu náměstí) začleněných do městské hromadné dopravy až po plující restaurace a diskotéky. Za svezení se platí od 26 korun za přívoz až po několik stokorun za vyhlídkovou plavbu s programem a večeří. Podrobné informace o plavbách lze aktuálně zjistit na webových stránkách jednotlivých společností:

Pražská paroplavební společnost: tel.: 605 295 111, www.paroplavba.cz

První Všeobecná Člunovací Společnost: tel.: 776 776 779, www.prazskeprivozy.cz, www.prazskebenatky.cz

Evropská vodní doprava: tel.: 724 202 505, www.evd.cz

Prague Inspiration: tel.: 774 278 473, www.cruise-prague.cz 


Foto: Filip Jandourek, archiv: Hrad Bítov byl v 11. století zřejmě součástí pevnostní linie na řece Dyji (1). Dalešickou přehradu brázdí loď Vysočina (2). Řeka Morava se rozlévá do několika ramen (3). Most lokálky do Bezdružic nad přehradou Hracholusky (4). Kolesový parník Pillnitz blízko německé obce Rathen v národním parku Saské Švýcarsko (5). Německá výletní "flotila" v oblasti Saského Švýcarska (6). Provoz v Praze na Vltavě je hustý. Lodní přepravu tu provozuje hned několik společností (7-9). Na Orlíku (8) se do začátku listopadu svezete pouze o víkendech.