Okolo padesáti nedostatků či porušení zákoníku práce odhalili inspektoři Státního úřadu inspekce práce v nošovické automobilce Hyundai. Mezi nejzávažnější prohřešky patřila nedostatečná prevence rizik práce, pozdě provedené zdravotní prohlídky zaměstnanců pracujících v noci a hlavně nesprávné nařizování přesčasů. Právě kvůli sporu o přesčasy přerušili na začátku loňského prosince zaměstnanci práci a později byla ve firmě vyhlášena stávková pohotovost.

Inspektoři zjistili, že automobilka nedodržela nastavené podmínky pro nařizování přesčasů. Toto zjištění odboráři v nošovické automobilce vítají. "Jsme rádi, že se věci začnou hýbat. Doufáme, že firma poslechne vyšší instanci. Vadilo nám, že firma přesčasy doháněla výrobu, i když mají sloužit třeba jen pro pokrytí poruch na lince. Tři měsíce v kuse se nedá chodit každý den domů v deset večer. Když jsme chtěli alespoň nadstandardní ohodnocení, nevnímali nás," řekl šéf nošovických odborů Radek Kuchař.

Kontrola šestičlenného inspektorského týmu přišla právě na popud událostí v automobilce. "Inspektoři našli závažná porušení, která se týkala i zákoníku práce. Firma třeba neměla zpracované předpisy, jak se chovat u některých strojů při krizové situaci, či neměla dodělané provozní revize některých zařízení," popsala HN závěry zprávy Václava Kociánová, vedoucí Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj.

Automobilka se prý kaje

Zaměstnanci museli prakticky každý den od pondělí do čtvrtka odpracovat k osmihodinové denní směně další dvě hodiny jako přesčas. Placeno ale měli jen osm hodin řádné směny a dvě hodiny přesčasů s příplatkem 25 procent. Hodinu na svačinu a oběd, jak bylo dohodnuto v kolektivní smlouvě, jim Hyundai neplatil.

Inspektoři včera seznámili se závěry kontroly vedení automobilky. Podle vedoucí inspektorky Kociánové si je firma prohřešků vědoma a chce to uvést do pořádku "Chtějí to řešit. Mnohdy se setkáváme spíše s opačným postupem," řekla Kociánová. Mluvčí firmy Petr Vaněk pouze potvrdil převzetí protokolu o inspekci.

Pokuta jako krajní možnost

Automobilce nyní běží čtrnáctidenní lhůta, ve které může zažádat o přezkoumání postupů při kontrole. Podle mluvčího Vaňka to nejspíš udělá: "Během lhůty společnost vypracuje zprávu obsahující věcné a časové vypořádání jednotlivých připomínek inspektorátu práce," sdělil Vaněk. Poté úřad nejspíš nakáže závady odstranit. "Potom je možné, že bude zahájeno správní řízení. Teprve v něm rozhodneme, zda uložíme postih, či nikoliv," vysvětlila Kociánová. V případě správního řízení by firmě hrozila pokuta až do výše dvou milionů korun. "Pokuta je ale až krajní případ," řekla Kociánová.


Nošovice v číslech

14 700 korun činil loni průměrný základní plat dělníka v automobilce Hyundai. Je to polovina toho, co ve Škodě Auto, a také méně než v TPCA.

11 hodin denně museli často pracovat zaměstnanci Hyundai kvůli nařízeným přesčasům. Ty nyní vyhodnotila inspekce práce jako neoprávněně nařízené.

400 zaměstnanců odmítlo loni v prosinci nastoupit na další přesčas. Za zaměstnance se postavily odbory, které vyhlásily stávkovou pohotovost.

Související