Svět se plácá mezi nudou a slastí

Bukkake je skupinová sexuál- ní praktika, při níž se jeden druhého nedotýká - Ellisovi to připomíná dnešní přesycený svět, kde se pro samé hraní rolí, večírkové konzumování života a značkovou zábavu nepozná cit už ani ve formě náhražky. Prozaik z americké "nové ztracené generace", jež kdysi udělala nudu i ze sexu, drog a rokenrolu, už vyděsil naše čtenáře velkoměstskými perverzemi v románech Americké psycho nebo Pravidla přitažlivosti. Nyní převedl móresy zlaté mládeže z prvotiny Míň než nula za práh Kristových let a v Hollywoodu je žene za iluzorní slastí jako knihy od Ballarda, Palahniuka či Brucknera.

šek

 

 

Co si dá předválečná Praha k večeři

Zásobovacímu cvrkotu hlavního města nekralovaly za první republiky tržní stánky v Holešovicích - tehdy tam byl "ústřední trh dobytčí" - nýbrž plácky a ulice. V souboru žánrových obrázků zachycujících zašlou krásu staropražských tržišť glosuje kurátorka metropolitních sbírek nejen dobový rámec drobného podnikání, ale hlavně ducha míst, jež Praze až do německé okupace nahrazovala přirozenou agoru a na nichž závisel i měšťanský jídelníček. Prim hraje Havelský trh a jeho vaječné i ovocné pobočky, přestože zkrátka nepřišly ani jiné rynky a náměstí sloužící od středověku obchodům s většími zvířaty, senem či slanečky.

šek

 

 

Ikona? S tou zatočíme pěkně po bolševicku!

Šéf moskevské mordparty soudruh Koroljov si sotva užije svéráz místní galerky jako rada Vacátko, neboť v Rusku zuří rok 1936 a stalinské čistky. Zato má jako utajený věřící z pekla štěstí při vyšetřování zločinu, do něhož se pachatel i policie obuli pěkně po bolševicku. Z případu mrtvoly na oltáři kostela proměněného ve schůzovnu komsomolu se vyklube svatokrádež ikony Kazaňské bohorodičky a šaráda, jak ji vyvézt ze země. Irský autor nezapře, že je čerstvým absolventem kurzů tvůrčího psaní: prošel hory dobového materiálu a při jeho užití je místy ztuhlejší než sám detektiv, který zrovna nasál vůni polské klobásy.

šek

 

 

Proč muži nebudou nikdy jako ženy

Od roku 1996 se epochálně daří show jednoho muže, jenž shromáždil moudro od táboráků, z výčepů, ba i z vlastního hořkého manželství. Nové vydání pamfletu přináší au- dioverzi klíčových pasáží, v níž je autor sobě recitátorem a zosobňuje podstatu šovinismu neboli "stranění jednomu účastníku pře". Akademický gender považuje tento přírodovědec za "vyžírkovství" a podotýká, že pro samou "kulturu" přehlížíme přirozenost ohlodanou zubem soužití. Liberální diskuse jeho plamennou filipiku unese: je přece bezpočet mužů v prostoru mezi machisty a metrosexuály, mezi ujařmenými kašpary a erotickými loudily.

šek