Pět ze vzácných Kumránských svitků nalezených u Mrtvého moře je poprvé dostupných na internetu. O jejich převedení na web se postaralo Izraelské národní muzeum s vyhledávačem Google.

Za svitky je označováno asi 900 rukopisů nalezených v letech 1947 až 1956 v jeskyních v Kumránu u Mrtvého moře. Byl to jeden z nejvýznamnějších archeologických objevů všech dob. Jde o staré náboženské texty sepsané v aramejštině, hebrejštině a řečtině. Součástí byl rovněž vůbec nejstarší známý Starý zákon. Nejstarší ze svitků pochází ze 3. století před naším letopočtem, nejmladší z roku 70.

Mezi těmi, na něž se může veřejnost podívat, je pět nejvýznamnějších včetně knihy Izajáš a rukopisu nazývaného Chrámový svitek. Uživatelé internetu mohou text na adrese dss.collections.imj.org.il prohledávat, zvětšit ho a najít také určité pasáže. Dostupný je i překlad do angličtiny.

Originály se uchovávají v Jeruzalémě, v trezoru zřízeném právě pro tyto dokumenty. Dostat se k nim vyžaduje tři rozdílné klíče, magnetickou kartu a tajný kód. V místě je udržována stejná vlhkost vzduchu a teplota, jaká odpovídá jeskynním podmínkám v Kumránu.

Pět dosud zpřístupněných textů koupili izraelští vědci v letech 1947 až 1967 od antikvářů. Svitky byly nalezeny ve značně poškozeném stavu, na více než 30 tisících útržků, získaných od beduínských pastevců.

Na internet jsou převáděny další svitky a všechny by pak měly být on-line do roku 2016.