KDYŽ SE SPIKNOU CHLÍVEGH A OLD ŠPAJZ

František Hrubín nemohl tušit, že po pětašedesáti letech bude největším trhákem jeho poetického časopisu Mateřídouška jezevčík Vrťapka, procvičující se školáky logiku. Důvtipný komisař z Ratlíkova řeší únosy i krádeže nehledě na poměry poškozeného, stojí tlapkami pevně na zemi a nerozhodí ho ani pach deodorantu značky Old Špajz. Nové případy z alternativní současnosti, v níž čelí třeba úkladům Michala Chlívegha, nám předkládá v několika úrovních. Vedle monstrpátrání po zaběhlých blechách a vedle luštitelských dvoustran se čtveřicí podezřelých dojde i na komiksy Ă la detektiv Štika, což byl Vrťapkův předchůdce oblíbený mezi dnešními rodiči.

Pavla a Tomáš Etrychovi

Komisař Vrťapka - Sebrané spisy 3
(ilustroval Petr Morkes)
Mladá fronta 2011, 112 stran

Tenkrát na jihu za Rožmberků

Z nepřeberného množství obrázkových publikací "rožmberského roku" vyniká obsáhlá monografie, založená na důkladném studiu písemných a hmotných pramenů jihočeské provenience třináctého až počátku šestnáctého století. Autoři v ní položili důraz na poznání dvorského způsobu života několika generací Rožmberků, opírajícím se o dobře fungující správu rozsáhlého šlechtického dominia, jehož výnosy umožňovaly vladařům rodu uskutečňovat rozsáhlý mecenát. Spolu s tím se jim pak podařilo přímo novátorsky osvětlit funkci kostela a farnosti jako živého sociokulturního prostoru nejen ve městech, ale i na středověkém venkově.

R. Šimůnek a R. Lavička

Páni z Rožmberka 1250-1520. Jižní Čechy ve středověku
Veduta, České Budějovice 2011


MEDITACE V POSLEDNÍCH HODINÁCH ŽIVOTA

Prvotina do té doby neznámého Paula Hardinga získala v roce 2005 překvapivě Pulitzerovu cenu a nyní vychází v českém překladu. Čtenáře zavádí na severovýchodní pobřeží Spojených států a předkládá mu zvláštní meditaci o životě, čase, paměti, ale též pozoruhodnou rodinnou ságu, jejímž vyzněním je neuchopitelnost lidského života. Hlavní hrdina a vypravěč George Crosby je nadšený hodinář, který dokáže opravit lecjaký strojek, ovšem čas, který mu byl vyměřen, zastavit nedokáže. Zbývá mu posledních několik hodin a ty využívá k filozofujícímu zamyšlení nad životem, krajinou, v níž vyrostl, ale též nad rodinnou historií.

Paul Harding

Tuláci (Přeložila Zuzana Mayerová)
Odeon 2011, 168 stran


Středověká vzdělanost jako výzva

V časech, kdy univerzitní vzdělání ztrácí na kreditu a kdy místo o vědění jde pouze o statistické navyšování počtu vysokoškolsky "vzdělané" populace, představuje vydání knihy Učitelé a žáci ve středověku skutečný návrat ke kořenům. Dva francouzští medievisté Pierre Riché a Jacques Verger vyprávějí příběh, v němž se z pozdně antického dědictví v rámci intelektuální renesance dvanáctého století zrodila ve Francii a v Anglii idea univerzity jako nezávislého a pro středověk cizorodého společenství osob, které touží po poznání a které ho chtějí prostřednictvím lekcí a cvičení předávat žákům, již by měli předčit své učitele.

Pierre Riché a Jacques Verger

Učitelé a žáci ve středověku (Přeložili Irena
a Bořek Neškudlovi)
Vyšehrad, Praha 2011