World Community Grid shromažďuje nevyužitý výpočetní výkon téměř dvou milionů osobních počítačů a poskytuje jej pro humanitární výzkumy. Systém zadává každému počítači drobné výpočetní úlohy, které stroj zpracovává ve chvílích, kdy není používán jeho majitelem. Výsledky jsou následně zasílány vědcům, jimž pomáhají například při vývoji léků proti rakovině či AIDS, při hledání nových obnovitelných zdrojů energie nebo při získávání čisté vody či zvyšování nutriční hodnoty rýže v boji proti chudobě v ohrožených částech světa. Samozřejmostí je, že je programem garantována bezpečnost všech dat uložených v počítači.

Dosud se do projektu zapojilo přes půl milionu lidí z více než 80 zemí světa. Partnerem programu World Community Grid se může stát počítačový tým, který splní potřebný počet poskytnutých výpočetních dnů. Mezi více než čtyřmi stovkami partnerů programu jsou nyní již tři z České republiky - nejnověji se zapojila společnost IGNUM, která připojením svých počítačů poskytla potřebný počet výpočetního času.

V Česku se IBM v roce 2012 mimo jiné podílela na kampani "Česko mluví o vzdělávání", iniciovala program "Věda má budoucnost" nebo věnovala 78 speciálních počítačů se vzdělávacím programem "KidSmart" školním zařízením v Havířově a Přerově.