Zákoník práce povoluje 416 hodin přesčasů ročně. Nemocnicím to nestačí, protože nemají dost personálu na nepřetržitý provoz. Proto pro zdravotnictví existuje výjimka. Lékař může legálně odsloužit 832 hodin přesčasů. Mnozí je odpracují, protože jen tak dosáhnou na příjem odpovídající náročné profesi. V lednu však výjimka skončí a provoz by se mohl zhroutit. Řešení bude typicky české. Místo náboru nových lékařů si budou špitály doktory vyměňovat, takže hodiny navíc odslouží pro jiného zaměstnavatele. Můžeme předvídat, že ve velkých městech budou lékaři, kteří přesčasy odkroutí ve více nemocnicích a budou přesluhovat mnoho hodin nad dnešní limit. Až k prvnímu úmrtí pacienta.