Čtení o Václavu Havlovi se jmenuje první svazek připravený Institutem pro studium literatury, který nedávno založili čeští literární odborníci. Kniha vybírá nejzajímavější pojednání o Havlově díle od šedesátých let minulého století do současnosti. Jako další svazek edice Antologie vyjde Čtení o Jaroslavu Vrchlickém a letos mají následovat ještě knihy o Jaroslavu Haškovi a Jaroslavu Seifertovi. Na grafické podobě knih se v rámci evropského projektu podíleli studenti Střední průmyslové školy grafické. Havlovská čítanka je určena i pro běžné zájemce o dílo Václava Havla, zdaleka ne jen pro odborníky. Nabízí možné klíče k Havlově tvorbě všem, kdo hledají víc než přehledové výklady ve slovnících.