V Německu mají podnikatelé možnost zvolit si mezi právními formami typu pobočka, malý živnostenský podnik, registrovaný obchodník, společnost s ručením omezeným (GmbH), Unternehmergesellschaft (UG) haftungsbeschränkt, komanditní společnost (KG), akciová společnost a další formy.

Nejčastěji zakládanými formami jsou GmbH a UG haftungsbeschränkt. Společnost s ručením omezeným vytváří povinné základní jmění ve výši 25 000 eur. Tato částka musí být reálně splacena před zápisem do obchodního rejstříku. Pokud má společnost jen jednoho společníka, stačí před zápisem splatit jen polovinu.

UG haftungsbeschränkt je obdobou společnosti s ručením omezeným. Při založení se splácí jmění v minimální výši 1 euro. Podmínkou je odvádět každý rok minimálně 25 % z čistého ročního příjmu do rezervního fondu. Po dosažení 25 000 eur společně se splaceným kapitálem se UG může přetransformovat na společnost s ručením omezeným.

V obou případech je na založení potřebná návštěva notářského úřadu v Německu nebo udělení plné moci vašemu právníkovi nebo daňovému poradci. Rejstříkový soud rozhodne o zápisu zpravidla do dvou týdnů. Po zápisu je nutné společnost zaregistrovat pro daň z příjmu. Kvůli nutné znalosti daňových specifik se opravdu vyplatí využít služeb německého daňového poradce.

DAŇOVÝ PORADCE SE FIRMÁM VYPLATÍ

Německého daňového poradce je dobré mít k dispozici nejen pro zpracování daňových přiznání, ale i pro vedení účetnictví a mzdové agendy. V této oblasti se nevyplatí spoléhat na vlastní zdroje a schopnosti, případně zpracování agendy interním týmem z centrály v jiné zemi. Investováním do profesionálního daňového poradce je možné se vyhnout zbytečným komplikacím, které představují lokální účtovací specifika nebo například elektronické propojení výstupů s úřady. Navíc daňové úřady nahlížejí na zahraniční firmy zastoupené daňovým poradcem jinak, dá se říci přístupněji. Zároveň firmy zastoupené daňovým poradcem mají prodloužené lhůty pro podávání daňových přiznání až do konce roku.

DANĚ OVLIVŇUJE I LOKALITA

Výše daně z příjmu právnických osob v Německu je 15,825 % (15 % + solidární příplatek), výše daně z příjmu fyzických osob je progresivní a pohybuje se v rozmezí od 14 % do 45 %. Důležitý před vstupem na německý trh je i správný výběr lokality. V Německu se totiž platí tzv. daň ze živnosti, kterou u nás neznáme. Tato daň se liší v závislosti na konkrétním místě registrovaného sídla, přičemž nejvyšší sazby mají města jako Mnichov, Stuttgart nebo Frankfurt, kde se příslušná sazba může pohybovat až do výše 490 %. Při jejím výpočtu se vychází z čistého zisku, od něhož se v případě osobních majetkových společností a živnostníků odečítá položka ve výši 24 500 eur. Ze zbylé částky se vypočítá základ 3,5 %, ten se vynásobí sazbou stanovenou pro daný rok pro dané místo (například 490 % pro Mnichov), a výsledkem je výše daně ze živnosti.

DPH je v Německu 19 %, přičemž její úprava je rovněž velmi komplexní. Povinnost registrace je proto vždy nutné si nechat posoudit dopředu, opět kvalifikovaným daňovým poradcem.


Autorka řídí německou pobočku mezinárodní poradenské společnosti Accace Patricia.Kasajova@accace.com


Výše daní se v Německu odvíjí i od místa, kde firma sídlí. Připlatí si tak například společnosti z Mnichova.
Foto: Shutterstock